Gaat de EU miljarden investeren in overbodige gasinfrastructuur?

Momenteel wordt in Europa nog voor 87 miljard euro infrastructuur gepland of gebouwd voor het transport of de opslag van aardgas. Nochtans moet de uitstoot van de gassector tegen het einde van dit decennium worden gehalveerd. Dat staat in een rapport van de gespecialiseerde denktank Global Energy Monitor.

Gevreesd wordt dan ook dat deze investeringen zouden kunnen beletten dat de Europese Unie de gestelde klimaatdoelen zou kunnen bereiken.

Verspilling?

‘De Europese Commissie heeft gezegd dat het gebruik van fossiel gassen dit decennium met 36 procent moet dalen’, betoogt onderzoeksleider Mason Inman, programmadirecteur olie en gas bij de Global Energy Monitor. ‘Anderzijds zouden de geplande investeringen in infrastructuur voor het transport en de opslag van aardgas met 35 procent toenemen ten opzichte van de huidige importcapaciteit.’

‘Indien deze investeringsplannen worden uitgevoerd, loopt de Europese Unie het risico zichzelf in een meer vervuilende toekomst op te sluiten of miljarden euro te verspillen aan infrastructuur zoals pijpleidingen, die een levensduur van ongeveer vijftig jaar hebben.’

‘De ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Europese Unie eisen dat het gasverbruik tegen het einde van dit decennium een sterke daling kent en die trend tot de helft van de eeuw verder doortrekt,’ voert Inman aan. ‘Er moet dus gevreesd worden dat die sterke klimaatambities niet zullen worden ingevuld of dat er miljarden euro worden geïnvesteerd in gasinfrastructuur die niet nodig blijkt te zijn.’

Aardgas (methaan) wordt in de Europese Unie vaak gezien als een energievorm die de stap naar duurzaamheid moet vergemakkelijken. Aardgas kan op korte termijn immers een minder vervuilend alternatief zijn voor lidstaten die voor hun energievoorziening in sterke mate van steenkool afhankelijk zijn.

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat het product bij verbranding nog altijd koolstofdioxide uitstoot. Lekken van methaan zijn op korte termijn voor de atmosfeer ook schadelijker dan koolstofdioxide.

Lobby

‘Met de ecologische doelstellingen in het achterhoofd, moet de vraag naar aardgas in Europa vandaag beginnen af ​​te nemen’, waarschuwt Laurence Tubiana, chief executive van de European Climate Foundation. ‘Anders lopen we het risico miljarden euro’s private en publieke financiering te verspillen aan nutteloze activa.’

‘Het tijdperk van de fossiele brandstoffen is voorbij. We moeten cruciale publieke middelen investeren in betrouwbare en goedkope hernieuwbare energie die momenteel beschikbaar is.’

Een analyse van het adviesbureau Artelys gaf vorig jaar al aan dat de Europese Unie al over voldoende infrastructuur beschikt om de energievoorziening te garanderen. ‘Waterstof zal daarbij ook slechts een bedrag tussen 15 miljard euro en 25 miljard euro aan investeringen vergen’, luidt het.

‘Bij veel lidstaten en politici blijft echter een sterke steun bestaan voor fossiele gassen. Zij blijven aandringen op nieuwe infrastructuur, die volgens hen later eveneens voor waterstof geschikt zou zijn. Die argumentatie wordt ook door de lobby van de gasindustrie gehanteerd. In werkelijkheid is die infrastructuur zonder ingrijpende aanpassingen slechts in beperkte mate voor het transport van waterstof geschikt.’

(lb)

Meer