Europa is absoluut speerpunt van de wereldwijde waterstof-industrie

Energieprojecten op basis van waterstof zijn momenteel in belangrijke mate in Europa geconcentreerd. Dat blijkt uit een rapport van consulent McKinsey en de Hydrogen Council, de sectorfederatie van producenten van waterstof. De onderzoekers wijten dit wereldwijde marktleiderschap aan een gericht Europees beleid om waterstof in te zetten als een instrument dat de regio moet helpen toelaten zijn klimaatdoelstellingen te halen.

De Europese Unie heeft van waterstof een sleutelelement gemaakt in het streven om de uitstoot van broeikasgassen tegen het midden van deze eeuw te elimineren.

Elektrolysers

‘Dit decennium wil de Europese Unie 40 gigawatt aan elektrolysers – apparatuur die het mogelijk maakt om met behulp van water en hernieuwbare energie emissievrije waterstof te produceren – installeren’, stippen de onderzoekers aan.

Momenteel zijn er in de Europese Unie minder dan 0,1 gigawatt aan elektrolysers operationeel. De regio mikt echter op een snelle opschaling om de ecologische voetafdruk van sectoren zoals de staalindustrie, het transport en de chemie te verminderen. In de scheikundige sector wordt al gebruik gemaakt van waterstof die uit fossiele brandstoffen wordt gewonnen.

De onderzoekers noteerden dat tot op dit ogenblik wereldwijd 228 plannen voor de productie van waterstof zijn aangekondigd. Daarbij kon echter worden vastgesteld dat 55 procent van deze initiatieven in Europa is gesitueerd. Een gedeelte van die projecten wil gebruik maken van hernieuwbare waterstof. Andere zouden beroep doen op waterstof die met fossiele brandstoffen wordt opgewekt, maar waarbij een opslag van de veroorzaakte emissies is voorzien.

Indien alle aangekondigde plannen zouden worden gerealiseerd, zou dit decennium meer dan 300 miljard dollar in nieuwe projecten voor de aanmaak van waterstof worden geïnvesteerd. Dat is ongeveer 1,4 procent van de totale investeringen die in de energiesector zouden worden voorzien. Europa zou ongeveer 45 procent van die investeringen voor zijn rekening nemen.

‘Europa kan terzake momenteel als een voorloper worden bestempeld’, merkt Daryl Wilson, directeur van de Hydrogen Council, op. ‘Die voorsprong kan ongetwijfeld worden gelinkt aan vroege investeringen in aanvoersystemen en innoverende projecten zoals de Duitse waterstoftreinen.’

‘Daarnaast is er ook een bewuste keuze van de Europese autoriteiten om waterstof een belangrijke plaats toe te nemen in het klimaatbeleid. Die stabiele omgeving geeft de industrie het nodige vertrouwen om zich op deze sector verder toe te spitsen.’

Midden-Oosten

De leden van de Hydrogen Council zouden tegen het midden van dit decennium, in vergelijking met eind vorig decennium, hun investeringen in waterstof verzesvoudigen. Onder meer bedrijven zoals Shell, BMW, Microsoft en Sinopec maken van deze sectororganisatie deel uit.

Het rapport wijst echter ook op de grote uitdagingen die met de uitbouw van een volwaardige waterstof-industrie zijn gemoeid. ‘Er moet onder meer worden geïnvesteerd in middelen voor het transport en de opslag van het product’, aldus de studie. ‘Daarnaast moet ook voldoende capaciteit voor hernieuwbare energie kunnen worden voorzien om de duurzame productie van waterstof mogelijk te maken.’

Indien voldoende investeringen worden gegarandeerd, kan de productiekost van duurzame waterstof volgens de leden van de Hydrogen Council in regio’s met een overvloed aan goedkope hernieuwbare energie, zoals het Midden-Oosten, over zeven jaar tot het niveau van de fossiele brandstoffen worden herleid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20