‘Groene waterstof staat aan vooravond van enorme groei’

De vermogensbeheerder Schroders verwacht dat de vraag naar ecologisch opgewekte waterstof in 2050 liefst 800 keer groter zal zijn dan vandaag.

Waterstof is een mogelijke drager van energie voor tal van economische activiteiten, zoals de chemie, de zware industrie of de luchtvaart. Toyota gelooft ook nog steeds in de auto op waterstof, ondanks het vooralsnog beperkte succes. De markt voor waterstof – en dan vooral groene waterstof – zal de komende decennia fors groeien, schrijft vermogensbeheerder Schroders in een pas gepubliceerde analyse.

Wat is groene waterstof? Als waterstof (H2) via elektrolyse door middel van elektriciteit geproduceerd wordt, komt daarbij geen CO2 vrij. Een groene energiebron dus, zou je op het eerste gezicht denken. Maar de ontstane waterstof is pas echt groen te noemen als ook de gebruikte elektriciteit in dat elektrolyse-proces ecologisch is opgewekt. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gerekend op de stroom van de windparken op zee.

Wat zijn de hinderpalen? Vooreerst moet er voldoende hernieuwbare energie beschikbaar zijn op de markt, want anders moet de waterstofinstallatie een te hoge prijs betalen voor zijn stroombevoorrading. Een andere belangrijke kwestie is de efficiëntie van het project. Als er groot energieverlies is bij de omzetting van groene stroom naar waterstof en die waterstof wordt op zijn beurt weer met energieverlies omgezet in elektriciteit, heeft de hele omweg natuurlijk weinig zin.

Wanneer komt het kantelpunt? Volgens de analyse van Schroders zal groene waterstof over tien jaar voldoende rijp zijn om waterstof op basis van fossiele brandstoffen helemaal weg te drukken. De bevoorradingskosten voor groene stroom zullen dan wellicht beduidend lager liggen en ook de eigen efficiëntie van de waterstofinstallaties zal fors verbeterd zijn. De grotere schaal zal de kosten drukken.

Wat is het potentieel? De markt voor groene waterstof kan 800 keer groter worden tegen 2050, becijferde Simon Webber, vermogensbeheerder bij Schroders. Zijn redenering is als volgt. Groene waterstof is momenteel goed voor slechts 1 procent van de waterstofmarkt, maar heeft het potentieel om 100 procent in te palmen. Die waterstofmarkt zelf zal volgens de prognoses acht keer groter worden. Beide factoren gecombineerd resulteren in de indrukwekkende groeifactor 800 voor de komende dertig jaar.

Lees ook: Waarom waterstof plots de rockster van de duurzame energie is

Waar liggen de beleggingskansen? Webber verwacht dat door de waterstoftransitie veel beleggingskansen zullen ontstaan. Vooral de bedrijven die de apparatuur leveren om groene waterstof op te wekken, vindt hij interessant. ‘De verkoop van elektrolyse-apparatuur is momenteel een heel kleine markt, met een enorm groeipotentieel en slechts een handvol toonaangevende partijen. Bovendien is de technologie complex, wat toetreding bemoeilijkt en gevestigde partijen schaalvoordelen biedt om de kosten te drukken.’

Lees ook: Europese Commissie bestempelt waterstof als een strategisch product

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20