Wereldwijde investeringen in aardgas op één jaar tijd verdubbeld

De voorbije twaalf maanden is wereldwijd een bedrag van 196,1 miljard dollar geïnvesteerd in infrastructuur voor vloeibaar aardgas (lng). Dat betekende meer dan een verdubbeling tegenover de twaalf maanden voordien, toen de investeringen een niveau van 82,8 miljard dollar lieten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de Global Energy Monitor.

Daarmee is aardgas de snelst groeiende energiesector van de hele wereld. ‘Maar hierin schuilt een groot gevaar,’ zeggen de analisten. ‘Het product kan immers een substantiële bijdrage leveren tot de klimaatverandering. Tegelijkertijd dreigen heel wat investeringen geblokkeerd te zullen raken en uiteindelijk een verspilling van middelen betekenen.’

Daarbij wijzen de analisten op minstens twee dozijn projecten die recent zijn geannuleerd of in ernstige financiële moeilijkheden zijn geraakt.

‘Aardgas werd aan investeerders ooit als een zekere belegging voorgesteld,’ benadrukt Greg Aitken, analist bij de Global Energy Monitor. ‘Het product werd niet alleen als een klimaatvriendelijke brandstof beschouwd, maar er was ook aanzienlijke overheidssteun om de realisatie van deze megaprojecten, die vaak investeringen van vele miljarden dollar vereisten, te garanderen. Steeds meer krijgt de industrie echter met problemen af te rekenen.’

Methaan

De analisten werpen op dat steeds meer projecten in problemen dreigen te komen en moeilijk toegang tot financiering krijgen. ‘De coronavirus-pandemie heeft vele investeerders onder druk gezet,’ zeggen de analisten. ‘Tegelijk is er sprake van een groeiende sociale beweging tegen nieuwe gasprojecten.’

Supporters van aardgas noemen het product een brandstof die de stap naar duurzaamheid kan helpen zetten. Aardgas is immers minder vervuilend dan steenkool. Tegenstanders wijzen er echter op dat een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale dezelfde milieu-impact kan hebben als een nieuwe kolencentrale. Aardgas is immers een producent van methaan, een gas dat op de klimaatverandering uiteindelijk een veel grotere invloed kan hebben dan koolstofdioxide.

De Klimaatakkoorden van Parijs willen aansporing om de klimaatverandering binnen de grens van 1,5 graden Celsius te houden. Om die ambities waar te maken, zou volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) het verbruik van gas tegen eind dit decennium met minstens 15 procent worden verminderd. Nog eens tien jaar later zou het verbruik zelfs met 43 procent zijn ingekrompen.

‘Elke nieuwe gasinfrastructuur is dan ook rechtstreeks in tegenspraak met de Klimaatakkoorden van Parijs.’ De Europese Investeringsbank (EIB) zei vorig jaar de financiering voor bijna alle nieuwe projecten met fossiele brandstoffen af te voeren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20