Farma- en chemiesector blijft aanwerven in coronajaar 2020

Uit de jaarlijkse Jobbarometer van Essenscia Vlaanderen blijkt dat ruim een kwart van de farma- en chemiebedrijven in 2020 meer aanwervingen verwacht te doen dan aanvankelijk gepland.

Essenscia verzamelt bedrijven uit de chemie, farmacie, kunststoffen- en biotechsector. De federatie deed een rondvraag en concludeerde dat 7 op de 10 chemie- en farmabedrijven evenveel of zelfs meer aanwervingen zullen doen dan initieel voorzien was. Het totaal aantal aanwervingen blijft op 3.200 aanwervingen.

Dat is evenveel als vooropgesteld in het begin van het jaar, voor de uitbraak van de coronapandemie. Al verschilt de situatie van bedrijf tot bedrijf, meldt de sector. Ruim een kwart van de ondernemingen plant wat meer mensen in dienst te nemen, 30 procent zal iets minder rekruteringen doen.

Bijna 1.000 jobs

Op dit moment staan er 983 vacatures open in de sector. Voor een derde van die jobaanbiedingen is geen specifieke werkervaring vereist. Technisch TSO-talent blijft gegeerd, vooral onderhoudstechnici, kunststofverwerkers en procesoperatoren.

De rest van de vacatures is bestemd voor technisch en wetenschappelijk talent met een hoger opleidingsniveau. Het gaat om professionele bachelors uit studierichtingen als Elektromechanica, Biotechnologie en Chemie. Bij masteropleidingen zijn vooral ingenieurs en wetenschappers in trek.

De onzekere economische situatie maakt ondernemingen wel voorzichtig in hun prognoses voor volgend jaar. Toch houdt een groot aantal vast aan het voorziene aantal rekruteringen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20