Europese ‘Green New Deal’ transformeert economie in functie van klimaat

Het persagentschap Bloomberg heeft een werkdocument van de Europese Raad onder ogen gekregen waarin de klimaatdoelstellingen voor de komende jaren worden opgelijst. Er zitten een paar ingrijpende maatregelen in die tegen 2050 moeten leiden naar een CO2-neutraal klimaat. De voorstellen worden op 12 december tijdens de volgende Europese top besproken.

Het gaat om een belangrijke politieke ontwikkeling. Vooral indien de lidstaten kunnen worden overtuigd om er samen hun schouders onder te zetten. Bloomberg somt de belangrijkste doelstellingen in het document als volgt op:

  1. Producten die worden geïmporteerd uit landen die het met de CO2-uitstoot niet al te nauw nemen worden beboet.
  2. De regels voor bedrijven die op staatssubsidies beroep willen doen worden versoepeld.
  3. De regels voor openbare aanbestedingen worden gewijzigd.
  4. Ambitieuzere doelstellingen met betrekking tot de CO2-uitstoot. Tegen 2030 moet een reductie met 50 tot 55% mogelijk zijn. Ter vergelijking: de huidige doelstelling bedraagt 40% en werd in 1990 geformuleerd.
  5. De Europese Investeringsbank (EIB) gaat de volgende 10 jaar 1.000 miljard euro investeren in klimaatgerelateerde zaken.

De EU wil duidelijk een voortrekkersrol gaan spelen inzake het klimaat. Ursula von der Leyen, de kersverse voorzitter van de EC, werkt aan een wetsvoorstel dat ‘de transitie naar klimaatneutraliteit onomkeerbaar zal maken’.

Ook Christine Lagarde gaf recent aan de klimaatwijziging op de agenda van de Europese Centrale Bank te willen plaatsen.

Meer