Europese duurzame obligaties mogen zich aan grote interesse verwachten

De verkoop van duurzame obligaties in Europa zou op vier jaar tijd in totaal mogelijk een bedrag van 1,6 biljoen euro kunnen verzamelen. Dit zou in waarde bijna de helft kunnen vertegenwoordigen van alle nieuwe emissies die tijdens die periode in de regio worden opgezet. Dat blijkt uit een onderzoek van adviseur PwC Luxembourg.

De analisten wijzen er daarbij op dat beleggers zich steeds meer zorgen maken over de klimaatverandering en de inspanningen van Europa om over te schakelen naar een economie met een meer duurzaam karakter.

Cruciaal

In het meest bescheiden scenario zouden volgens PwC Luxembourg over een periode van vier jaar voor 1,4 biljoen euro aan Europese obligaties kunnen worden uitgegeven. In het meest optimistische scenario zou er volgens het rapport echter sprake kunnen zijn van 1,6 biljoen euro. De sector staat daarmee voor een sterke groei. Vorig jaar was er immers sprake van 500 miljard euro.

“Er is een duidelijke verandering opgetreden”, voeren de onderzoekers aan. “Duurzame beleggingen – waarbij vooral grote aandacht naar het leefmilieu gaat – vormen niet langer een nichesector. Duurzaamheid is voor vele beleggers inmiddels een cruciale factor geworden.”

“Daarmee speelt de sector in op een aantal nieuwe wettelijke vereisten, maar ook op veranderende maatschappelijke verwachtingen, die zeker in Europa naar voor worden geschoven.”

De uitgifte van obligaties met milieudoelstellingen zullen volgens het rapport over vier jaar minstens een kapitaal van 691,2 miljard euro vertegenwoordigen. Verantwoord ondernemen zou daarnaast een bedrag van 391,1 miljard euro verzamelen, terwijl sociale obligaties een volume van 317,1 miljard euro zouden bereiken.

Beperkte beschikbaarheid

Momenteel beschouwt 60 procent van de ondervraagde beleggers de beperkte beschikbaarheid van de uitgiftes als een barrière voor een verdere ontwikkeling van de sector. “In eerste instantie is er sprake van een beperkt aanbod”, luidt het daarbij.

“Bovendien blijken veel beleggers de bereidheid te tonen om de obligaties tot het einde van hun looptijd aan te houden. Dit ondermijnt de liquiditeit op de secundaire markt.” Aangezien deze uitgiftes steeds frequenter zullen worden, zal dit probleem volgens de onderzoekers de volgende jaren echter aanzienlijk afnemen.

Daarnaast bleek echter ook 39 procent van de ondervraagden gewag te maken van een onzekerheid over het reële gebruik van de middelen die met de verkoop van duurzame obligaties werden opgehaald. “Die bekommernis wordt echter beantwoord door de regelgevende inspanningen en vrijwillige richtlijnen die worden gelanceerd om het probleem van greenwashing aan te pakken”, stippen de onderzoekers aan.

Het onderzoek toonde verder dat de publieke sector de belangrijkste uitgever van duurzame obligaties zal blijven. Daarbij wordt gewag gemaakt van een bedrag van 712 miljard euro, tegenover een som van 266 miljard euro vorig jaar.

Er wordt wel aan toegevoegd dat de uitgiftes door bedrijven, vooral uit de niet-financiële sector, wellicht sterk aan populariteit zullen winnen. Gesproken wordt over een bijna verdrievoudiging tot 687,7 miljard euro.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.