Is de rol van de koe als melkmachine stilaan uitgespeeld?

Nog steeds spelen producten van de koe een cruciale rol in het smaakpalet van vele mensen. Koeien worden zowel gekweekt voor hun vlees, als voor de melk die ze produceren. Al bestaan er voor dat laatste steeds meer alternatieven. Zo ook het nieuwe idee van Those Vegan Cowboys, een bedrijf dat melk produceert uit gras.

De geschiedenis: Jaap Korteweg, de oprichter van Those Vegan Cowboys, was eerder ook al de drijvende kracht achter De Vegetarische Slager.

  • Dat bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van vleesvervangend voedsel. Met behulp van plantaardige eiwitten, gewonnen uit soja en lupine, de zaden van de blauwe lupine-plant, wordt iets gemaakt dat de smaak en textuur van vlees moet nabootsen.
  • Eind 2018 verkocht Jaap Korteweg zijn bedrijf aan multinational Unilever, een van de grootste bedrijven op het gebied van voedingsmiddelen. “Ik dacht: ik heb de mogelijkheden om de dingen te doen die ik belangrijk vind. Vijftien jaar geleden was dat De Vegetarische Slager. Ik ben zelf meer een pionier, iemand die iets start, en niet zozeer een managerstype. Als zoiets levensvatbaar is, en ik kan het overdragen aan een partij die dat beter kan managen, dan ga ik over naar de volgende missie. En die is om de koe overbodig te maken als melkmachine”, zo klonk Korteweg op Business AM Radio.

De toekomst: “Als we nu wereldwijd kijken naar de voedselproductie, wordt 80 procent van het landbouwareaal gebruikt voor de veehouderij, terwijl dat slechts 20 procent van de voedingswaarden levert”, zegt Korteweg.

  • “Het is dus veel efficiënter om die ruimte te gebruiken om direct plantaardige producten voor menselijke consumptie te gaan produceren. Wanneer we op dezelfde manier als nu plantaardig gaan produceren, maar daarnaast ook plantaardig vlees en zuivel, zouden we genoeg hebben met een kwart van dat landbouwareaal. Dat geeft ruimte om duurzamer te werken”.
  • Om de zuivelproductie van koeien te kunnen vervangen, maakt Those Vegan Cowboys gebruikt van een laboratorium:

“Het is een soort minibrouwerij. Eigenlijk brouwen wij melk. Door fermentatie, met micro-organismen, zetten we plantaardig materiaal om in eiwitten; in dit geval caseïne, de eiwitten waar kaas van gemaakt wordt. Daarbij wordt geen zoogdier gebruikt.”

Jaap Korteweg, oprichter van Those Vegan Cowboys
  • Drie jaar na de start van het project, waarbij Korteweg werkt met een team uit Gent, dat eerder meewerkte aan de ontwikkeling van een medicijn dat bestond uit zoogdiereneiwit. Dat wordt gewonnen door zoogdieren te gebruiken, in dit geval door konijnen te melken. Eén van de teamleden bedacht al dat zoiets zou moeten lukken zonder konijnen, maar wel met plantaardig materiaal. Exact deze ervaring passen ze nu toe op de zuivelindustrie.

Verder in het interview met Business AM Radio sprak Korteweg nog over de relatie met de boeren, en waarom zijn uitvinding net de toekomst van de landbouw, en de zuivelconsumptie is. Het volledige interview kan u hieronder luisteren.

Meer