“Europese autowegentol vertoont meer gaten dan een Zwitserse kaas”

De tolheffing op de grote Europese autowegen, waarover de Raad van Europa en het Europese Parlement zopas een akkoord hebben gevonden, vertoont meer gaten dan een Zwitserse kaas. Dat hebben vertegenwoordigers van de Groenen en de Europese Volkspartij (EVP) in een reactie gezegd.

Het Eurovignet moet zowel de uitstoot van broeikasgassen als de verkeerscongestie aanpakken en moet tevens de aanleg en het onderhoud van de Europese wegeninfrastructuur helpen financieren. Er blijven echter vele vragen.

Rechtvaardig

Het toekomstige Eurovignet moet een aantal voorschriften aanreiken om te garanderen dat tolheffingen in de Europese Unie op een rechtvaardige manier worden toegepast. Voorstanders zeggen dat het akkoord uiteindelijk tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen zal leiden.

Opgemerkt wordt dat de maatregel de aankoop van wagens met lagere emissieniveaus, die bij de tolheffing op belangrijke kortingen zouden kunnen rekenen, zou bevorderen. De Groenen en de Europese Volkspartij zeggen echter dat de wetgeving zoveel manoeuvreerruimte laat, dat deze milieuclaims alleen op papier enige meerwaarde opleveren.

“Binnen het Eurovignet zullen de lidstaten nog altijd te veel eigen accenten kunnen leggen”, merkte Barbara Thaler, Eurovignet-onderhandelaar voor de Europese Volkspartij, op. In principe zal – tegen eind dit decennium eerst voor vrachtwagens, later ook op andere voertuigen – een kilometerheffing worden ingevoerd.

Op die manier kan een evenredige betaling naargelang het gebruik worden nagestreefd. Thaler wijst er echter op dat lidstaten nog altijd tot heel wat uitzonderingen toegang hebben. Onder meer kunnen traditionele autowegenvignetten – die het gebruik tijdens een bepaalde tijd toelaten – worden toegepast wanneer de installatie van télépéage-infrastructuur te duur zou uitvallen.

Ook wanneer de uitbating van de infrastructuur door concessies aan derde partijen zijn toegewezen, kunnen alternatieve oplossingen worden gehanteerd. Dat geldt onder meer voor de opname van de emissies in de berekening van de tolheffing. Dat kan pas gebeuren wanneer een nieuwe concessie wordt afgesloten.

Green Deal

“Deze uitzonderingen kunnen bepaalde lidstaten voordelen opleveren en de markt verstoren”, betoogde Thaler. ‘Het is onmogelijk te pretenderen een Green Deal na te streven en anderzijds een tolheffing introduceren die meer gaten vertoont dan een Zwitserse kaas.” Ook Anna Deparnay-Grunenberg (Groenen) zei dat al deze leemtes in de regelgeving ervoor zouden zorgen dat de Green Deal onmogelijk kan worden gerealiseerd.

Nadat de wet door het Europese Parlement en door de lidstaten is goedgekeurd, kan het Eurovignet algemeen worden ingevoerd. De lidstaten krijgen twee jaar tijd om van de Europese richtlijn een nationale wet te maken. Na vijf jaar zal worden beslist of ook bestelwagens aan dezelfde regelgeving als de vrachtwagens moeten worden onderworpen. Voor het vervoer van vracht worden immers steeds vaker bestelwagens ingezet.

Om te vermijden dat buitenlandse toeristen overdreven zouden worden belast, zijn voor personenwagens maximumtarieven ingevoerd.

(evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20