Over twintig jaar rijden er 320 miljoen elektrische wagens rond

De verkoop van elektrische wagens zal over twee decennia wereldwijd zijn opgelopen tot 45 miljoen exemplaren per jaar. Dat blijkt uit een rapport van analist Wood Mackenzie. De wereldwijde vloot elektrische wagens zal volgens de onderzoekers op dat ogenblik 323 miljoen eenheden tellen.

Daarmee zal die armada volgens het rapport op twintig jaar tijd vijfendertig keer groter worden. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat dit volume 2 procent lager ligt dan de eerdere schattingen. Dit wordt echter toegeschreven aan de coronapandemie, waardoor de wereldwijde autoverkoop met ongeveer twee jaar zou zijn vertraagd.

Batterijen

Volgens Wood Mackenzie zal de markt op elektrische wagens van verschillende stimulansen kunnen rekenen. Onder meer wordt gewezen op de dalende prijzen van de batterijen, die een belangrijk onderdeel van de kostprijs van de wagens vertegenwoordigen. Verwacht wordt dat de die prijs over vier jaar tot onder de drempel van 100 dollar per kilowattuur zal zijn teruggevallen. Dat is één jaar vroeger dan eerder was vooropgesteld.

Daarnaast wordt gewezen op de inspanningen van de overheden om het autoverkeer milieuvriendelijker te maken. Daardoor zullen onder meer tegen eind dit decennium 5,4 miljoen openbare oplaadpunten zijn geactiveerd, naast 32,5 miljoen particuliere punten.

De analisten merken verder op dat de verkoop van commerciële elektrische voertuigen over twee decennia een niveau van meer dan 5,5 miljoen exemplaren per jaar zal bereiken. In totaal zullen op dat ogenblik volgens Wood Mackenzie 40 miljoen commerciële voertuigen met een elektrische aandrijving in dienst zijn.

De sector wordt momenteel vooral gedragen door het gebruik van elektrische bussen in China. Ook de volgende jaren zullen bussen het merendeel van de commerciële vloot elektrische voertuigen blijven vertegenwoordigen. ‘Later zullen lichte vrachtwagens die rol overnemen,’ aldus Wood Mackenzie. ‘Brouwers zoals AB Inbev en Carlsberg zijn op dat gebied voorlopers.’

Emissies

Wood Mackenzie waarschuwt er wel voor dat de uitbreiding van de vloot elektrische wagens er niet zal in lukken de emissies van de autosector te doen afnemen. ‘De uitstoot van de transportsector zal weliswaar afvlakken, maar zal niet dalen,’ zegt Ram Chandrasekaran, analist bij Wood Mackenzie.

‘De wereldwijde uitstoot van het transport zal de volgende twintig jaar nog met 1,3 megaton toenemen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20