Europees Hof van Justitie: ‘Cannabidiol is geen verboden drug’

De Europese Unie beschouwt cannabidiol (CBD) niet als een narcoticum. Lidstaten mogen dan ook geen verbod uitspreken tegen de verkoop van cannabidiol-olie die vanuit andere naties uit de Europese Unie is ingevoerd. Dat staat in een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Europese hof keert zich daarmee tegen de veroordelingen die eerder in Frankrijk tegen de invoerders van Kanavape, een elektronische sigaret met cannabidiol-olie, waren uitgesproken.

Cannabidiol is een stof die gewonnen wordt uit hennepplanten, maar minder dan 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC) – het product dat de cannabis-roes veroorzaakt – bevat.

Tsjechië

‘Er is geen wetenschappelijk bewijs dat producten op basis van hennep psychotrope effecten hebben,’ aldus het Europese Hof van Justitie. Kanavape is een elektronische sigaret die in Frankrijk geïmporteerd werd vanuit Tsjechië, waar biologische hennepplanten werden gekweekt.

Franse verkopers van Kanavape-cartridges werden wegens inbreuken tegen de Franse drugswetgeving veroordeeld. Daarbij werd een straf van achttien maanden cel, gekoppeld aan een boete van 10.000 euro, uitgesproken. De Franse wetgeving verbiedt immers de marketing van elk product dat van de hennepplant is afgeleid. Dat geldt dus ook voor producten die de lichtere chemische verbinding cannabidiol bevatten. 

Het Europese Hof van Justitie bevestigde echter het advies dat zijn advocaat-generaal eerder al naar voor had gebracht. ‘Een verbod of beperking op de handel in producten die in een andere lidstaat legaal zijn vervaardigd en op de markt gebracht, kan alleen als er voldoende bewijzen kunnen worden aangebracht dat de volksgezondheid in het gedrang zou kunnen komen.’

Het Europese Hof van Justitie wees er daarbij op dat cannabidiol volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis geen enkel psychotroop of schadelijk effect op de menselijke gezondheid lijkt te hebben. ‘Het product wordt ook niet genoemd in de verdragen die de Verenigde Naties terzake hebben uitgebracht en die de wettelijke basis vormen om een ​​product als een drug of verdovend middel te classificeren,’ aldus het arrest.

Industrie

De uitspraak betekent alvast een overwinning voor de cannabidiol-industrie, die volgens ramingen van analist Brightfield Group in de Europese Unie de volgende drie jaar een groei met 400 procent zou kunnen realiseren.

Volgens Antonin Cohen, directeur van Kanavape, maakt de complexe procedure, die meer dan vijf jaar heeft aangesleept, samen met de uiteindelijke uitspraak van de hoogste Europese rechtbank duidelijk dat er in de huidige regelgeving heel wat onduidelijkheid bestaat. Cohen betoogt dat er een ondubbelzinnig kader moet worden gecreëerd voor de productie en het gebruik van cannabidiol in Frankrijk en Europa.

Volgens de advocaten van het bedrijf zou het vonnis een aanzienlijke impact kunnen hebben op de cannabidiol-industrie in Europa. De uitspraak zou immers niet alleen Frankrijk verplichten zijn wetgeving aan te passen, maar zou ook andere nationale regelgevers kunnen dwingen om bestaande beperkingen met betrekking tot deze categorie producten opnieuw te onderzoeken. Ze verwijzen daarbij naar het principe van het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20