Europees Hof: ‘Overheden mogen Airbnb aan banden leggen’

Als steden de huurmarkt zien inkrimpen door een overwoekering aan Airbnb’s, dan mogen ze daar maatregelen tegen treffen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Het is een fenomeen in steden: huiseigenaars die in plaats van langetermijncontracten een lucratiever alternatief vinden in Airbnb. Dat is goed voor de portemonnee, maar de woningmarkt lijdt er wel degelijk onder. Als het echt moeilijk wordt om een huurwoning te vinden omdat de concurrentie van Airbnb te zwaar doorweegt, mag een gemeente of overheid restricties in het leven roepen. Dat is de beslissing van het Europese Hof voor Justitie naar aanleiding van een zaak in Frankrijk.

Vergunning aanvragen

Twee vastgoedeigenaars zijn daar veroordeeld tot een boete van 40.000 euro omdat ze een aanvraag niet hebben ingediend. Ze moesten in Parijs namelijk aangeven dat ze de woningen een andere bestemming zouden geven: van verhuur op lange termijn naar Airbnb. De twee waren het niet eens met de lokale uitspraak, die de stad Parijs gelijk gaf. Via cassatie ging het naar Europa, dat nu besliste om de overheid gelijk te geven.

De uitspraak is een mijlpaal in de Europese wetgeving rond Airbnb. In veel steden klinkt namelijk al even een gelijkaardig geluid. De relatie tussen grootsteden en Airbnb is vaak wisselvallig. Enerzijds zwengelt de aanwezigheid van Airbnb het toerisme aan. Anderzijds wurmen Airbnb-verhuurders zich al eens een weg tussen de lokale horeca-wetgeving. De lokale huizenmarkt lijdt ook vaak onder de aanwezigheid van Airbnb.

Woonproblematiek

Dat laatste is voldoende om een rem te zetten op de wildgroei aan Airbnb’s in een stad of gemeente, oordeelt het Hof nu. Regelgeving mag dus als die ‘het tekort aan woningen voor langdurige verhuur beoogt te bestrijden om een antwoord te bieden op de verslechtering van de voorwaarden voor toegang tot huisvesting en op de toename van de krapte op de vastgoedmarkt’, staat te lezen in het rapport.

Ook voor Airbnb is het arrest belangrijk. De regelgeving zou stokken in de wielen kunnen steken voor heel wat van zijn verhuurders.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20