EU-gezant is bezorgd om Israëlische plannen

Sven Kühn von Burgsdorff, het hoofd van de EU-delegatie voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, uit zijn zorgen over de nieuwe plannen van Israël. Het land plant nieuwe nederzettingen in Palestijnse gebieden aan de Westelijke Jordaanoever, waardoor het Palestijns gebied afgesneden zal raken van hoofdstad Jeruzalem.

Israël wil de nederzetting Ma’aleh Adumim uitbreiden met 3.500 huizen. Dat project was lange tijd bevroren, maar de vorige president Benjamin Netanyahu hervatte de bouwwerken. Toch zijn het vooral de uitbreidingswerken in de Atarot-regio die de EU-gezant zorgen baren.

Afsnijden

Op het terrein van de voormalige luchthaven in Kalandiya start Israël met het bouwen van 9.000 huizen. Die zijn vooral voorzien voor Joodse Israëli’s. Met de bouw van de nieuwe wijk zullen Palestijnen die in Jeruzalem wonen afgesneden worden van de Westelijke Jordaanoever. Een stap te ver, oordeelt Sven Kühn von Burgsdorff: “De recente goedkeuring voor de bouw van nieuwe huizen is erop gericht om Palestijnen af te snijden van hun stad, en hiermee de identiteit van Oost-Jeruzalem te veranderen. Het is duidelijk dat de Israëlische nederzettingen een schendig van het internationaal recht zijn.”

Europa is al sinds de heropflakkering van het conflict in 1967 steevast tegen de Israëlische nederzettingen gekant. De EU-diplomaat pleit dan ook voor een herinvoering van de grenzen, zoals ze in 1967 werden vastgelegd. Hij roept beide kanten op na te denken over een regio met twee erkende landen: Israël en Palestina. Jeruzalem zou dan dienen als hoofdstad van twee landen: West-Jeruzalem gaat naar Israël, Palestina wil Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

In oktober keurde de Israëlische regering nog de bouw van 2.860 nieuwe huizen goed, in 30 verschillende nederzettingen. Dit jaar alleen leidden gewelddadige acties van het Joodse land tot 330 slachtoffers aan Palestijnse zijde. In dezelfde periode heeft Israël meer dan 700 Palestijnse huizen platgelegd. (ddw)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20