Energiecrisis heeft een naar neveneffect in Duitsland: het verbranden van afval wordt er minder milieuvriendelijk

Duitsland heeft, net als de rest van Europa, te kampen met torenhoge energieprijzen. De wetgevers van het land proberen daar nu iets aan te doen: zij willen ervoor zorgen dat de hoeveelheid vervuilende stoffen die afvalverbandingsinstallaties de atmosfeer inpompen, nu hoger kan komen te liggen. 

De Duitse milieuwaakhond, de UBA, is van plan om verbrandingsinstallaties toe te staan een derde meer stikstofoxide uit te stoten bij de verwerking van afval. Uiteindelijk zou de limiet op de uitstoot zelfs volledig kunnen verdwijnen. Ook voor fabrikanten van cement zouden de teugels kunnen worden gevierd. 

Dat kan wel eens reële gevolgen hebben voor het Duitse milieu. Het land verbrandt immers het merendeel van zijn afval. Zo’n 6 procent van alle energie die door Duitse huishoudens wordt gebruikt, wordt gegenereerd door dergelijke verbrandingsinstallaties, volgens berichtgeving van Bloomberg. Door de limieten op de uitstoot te verhogen, zou de druk op de energiemarkt kunnen worden verlicht.

Om de emissie van stikstofoxide van dergelijke centrales te verlagen, wordt immers ammoniak gebruikt. Maar om ammoniak te produceren, is aardgas nodig, en sinds de invasie van Oekraïne is de prijs daarvan in Europa maar liefst vertienvoudigd. Daardoor slinkt de voorraad: door de gasprijzen zien veel fabrikanten zich immers genoodzaakt om minder te produceren, waardoor wetgevers er nu alles aan willen doen om een crisis te voorkomen. 

Milieudoelstellingen

Het is de zoveelste maatregel van het land om de energiecrisis het hoofd te bieden, en overigens niet de eerste die ingaat tegen de milieudoelstellingen. Het land heeft bijvoorbeeld al besloten om opnieuw meer elektriciteit op te wekken met steenkoolcentrales en zal ook zo’n 3 miljard euro uitgeven om drijvende gasterminals in gebruik te nemen om gas uit andere landen dan Rusland te importeren.

Milieuorganisaties zijn dan ook niet blij met het voorstel. “Duitsland is nu al berucht om het feit dat het land jaar na jaar de Europese emissiegrenswaarden voor stikstofoxide overschrijdt”, vertelt Christian Tebert, beleidsadviseur bij de mileuadviesorganisatie Oekopol, aan Bloomberg. De emissiegrenzen verhogen, zou volgens Tebert een “verdere tegenslag” zijn voor het land. 

Er bevinden zich in Duitsland immers zo’n 150 verbrandingsinstallaties, waardoor de luchtkwaliteit in veel regio’s aanzienlijk zou kunnen verslechteren als de maatregel wordt doorgevoerd.

Kans is groot

Carsten Spohn, algemeen directeur van Itad, de Duitse lobbygroep voor afvalverbranding, vertelt aan Bloomberg dat de kans zeer groot is dat de Duitse overheid het plan goedkeurt. Er zijn immers weinig alternatieve opties om afval te verwerken in de Bondsrepubliek. In Duitsland bestaan stortplaatsen zo goed als niet meer, waardoor het land niet zomaar met de verbranding van afval kan stoppen. 

“Afvalverbranding maakt deel uit van de kritieke infrastructuur van Duitsland,” meent Spohn. “We zullen tijdelijk verhoogde emissieniveaus moeten accepteren om de activiteiten in stand te houden.”  

(mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20