Eenzaamheid heeft zware impact op werknemers

Veel werknemers zijn eenzaam op het werk. Dat is niet alleen slecht nieuws voor de mensen zelf, maar ook voor de bedrijven waar ze voor werken.

Eenzaamheid treft veel werknemers. Verschillende Amerikaanse studies over het onderwerp stellen dat bijna de helft van het personeel zich eenzaam voelt. Dan gaat het over zowel hun privéleven als op het werk, maar de eenzaamheid op het werk heeft ook ingrijpende gevolgen voor de werkgevers.

De eenzaamheid is het zwaarst bij jongeren en vijftigplussers. Los van de gezondheidsimpact heeft dat negatieve gevolgen op de werkvloer. Volgens nieuwszender CNBC, die er een dossier over aanlegde, zijn er twee grote problemen.

  • Minder motivatie: eenzame werknemers hebben geen goede band met hun bedrijf en voelen daarom ook minder motivatie om hun job goed uit te voeren.
  • Communicatieproblemen: minder interactie betekent ook minder informatie-uitwisseling, wat cruciaal kan zijn. Dat leidt tot een lagere performance.

Professor Sigal Barsade van de Amerikaanse Wharton-universiteit heeft zich gespecialiseerd in eenzaamheid. ‘Hoe meer we over eenzaamheid weten, hoe meer we zien dat we moeten opletten met mensen die een bepaalde drempel overgaan.’

Hoe moeten we omgaan met eenzaamheid op de werkvloer?

Barsade benadrukt vooral dat er overal, ook op de werkvloer dus, goed naar elkaar geluisterd moet worden. Volgens de professor moeten we ook veel begrip leren opbrengen voor elkaar. Dat moet volgens haar ingebakken zitten in de bedrijfscultuur. Inzitten met het welzijn van uw personeel is volgens haar een sleutelwaarde die ook betekent dat collega’s zich mee zorgen maken over een uitgesloten collega.

Een fout die veel bedrijven maken, is dat ze de schuld voor de vereenzaming in de schoenen schuiven van de persoon die zich alleen voelt. ‘Managers moeten dat bekijken als een probleem voor de organisatie’, aldus Barsade.

De psychologe onderlijnt ook dat eenzaamheid op het werk niet alleen eenzaten overkomt. Wie zich eenzaam voelt op het werk, kan perfect een bloeiend sociaal leven thuis hebben.

Barsade raadt werkgevers af om het personeel te dwingen om te socialiseren. Geen teambuildings, grote meetings of verplichte bedrijfsfeestjes dus. In kleine groepen ontstaan veel makkelijker banden, zegt de professor. Eén-op-één-interacties stimuleren is dus erg belangrijk.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20