Duurzame obligaties lijden minder onder tegenwind dan bredere markt

De instroom van investeringen in duurzame fondsen kenden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar weliswaar een terugval, maar presteerden desondanks beter dan hun conventionele tegenhangers. Dat staat in een rapport van onderzoeker Morningstar over de wereldwijde interesse in duurzame investeringen.

De studie is gebaseerd op een analyse van 6.452 fondsen die zich op duurzame doelstellingen – sociaal, ecologisch of ethisch – richten. Het merendeel van deze fondsen was in Europa gevestigd.

Inflatiedruk

Uit het onderzoek bleek dat wereldwijde duurzame fondsen tijdens het eerste kwartaal van dit jaar in totaal netto 96,6 miljard dollar nieuwe deposito’s konden aantrekken. Dat betekende een daling van 36 procent in vergelijking met het kwartaal voordien.

Daarmee presteerde de sector echter nog altijd beter dan de bredere fondsenmarkt, die tijdens diezelfde periode de instroom met 73 procent zag terugvallen. “Beleggers maken zich zorgen over de inflatiedruk en de oorlog in Oekraïne”, merken de analisten van Morningstar op. “Duurzame fondsen hielden zich echter beter staande dan de bredere markt.”

Het rapport toonde tevens aan dat het totale vermogen in duurzame fondsen eind maart van dit jaar een niveau van 2,77 biljoen dollar liet optekenen. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover het kwartaal voordien, maar ook hier liet de sector een betere prestatie optekenen dan de bredere markt, waar een daling met 5,5 procent moest worden gemeld.

Bedrijven

“Beleggers die geïnteresseerd zijn in doelstellingen zoals klimaatverandering en diversiteit hebben de voorbije jaren belangrijke financiële middelen geïnvesteerd in duurzame fondsen”, merkt Morningstar op.

“Dat bedrag ligt nog steeds hoger dan een jaar geleden, toen eind maart een niveau van ongeveer 2 biljoen dollar werd geregistreerd. Dat betekende al een verdubbeling tegenover twaalf maanden daarvoor, toen er van een bedrag van 1 biljoen dollar gewag werd gemaakt.”

Morningstar merkt op dat de uitgifte van duurzame obligaties vaak met dezelfde uitdagingen, zoals een stijgende inflatie, worden geconfronteerd als de bredere markt. De onderzoekers voeren verder aan dat de lijst met duurzame investeerders ook de voorbije periode gedomineerd bleef door passieve fondsbeheerders.

Anderzijds wordt erop gewezen dat ook bedrijven steeds meer interesse in de uitgifte van duurzame obligaties, die aan specifieke doelstellingen zijn gekoppeld, tonen.

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.