Aandeelhouders: “Rio Tinto moet meer aandacht besteden aan uitstoot klanten”

Het mijnbedrijf Rio Tinto moet meer aandacht besteden aan de vervuiling die klanten met het gebruik van zijn producten veroorzaken. Dat hebben een aantal aandeelhouders van Rio Tinto tijdens de algemene vergadering van het bedrijf opgemerkt.

Simon Thompson, afscheidnemend voorzitter van het mijnbedrijf, voerde in een reactie op de kritiek van de aandeelhouders aan dat klimaatverandering in de strategie van Rio Tinto centraal zal staan.

Gebruikers

Rio Tinto kondigde in oktober vorig jaar een budget van 7,5 miljard dollar aan om de uitstoot van het bedrijf tegen het einde van dit decennium te verminderen. Dat programma heeft niet alleen betrekking op de uitstoot die rechtstreeks aan de activiteiten van Rio Tinto kunnen worden toegeschreven, maar zou ook een deel van de indirecte ecologische impact van de onderneming – onder meer door de voorraadketen – moeten aanpakken.

“In dat plan is echter geen gedetailleerde omschrijving terug te vinden van de strategie die Rio Tinto wil hanteren voor het verminderen van de emissies die worden veroorzaakt door het gebruik van zijn producten door klanten”, merkt het persbureau Reuters op. “Het bedrijf gaf wel aan op dit vlak met zijn partners naar oplossingen te zullen zoeken.”

“De aanwending van de producten van Rio Tinto door klanten heeft echter een zware ecologische voetafdruk”, waarschuwde Institutional Shareholder Services (ISS), een consulent die stemadviezen voor aandeelhouders verstrekt, in een commentaar op de plannen.

“Deze activiteiten vertegenwoordigen 95 procent van de totale emissies van het bedrijf. Het feit dat Rio Tinto ter zake geen concrete doelstellingen naar voor heeft geschoven, moet dan ook een belangrijk punt van bezorgdheid zijn.” Verscheidene aandeelhouders eisten dat het bedrijf over deze indirecte emissies concrete doelstellingen naar voor zou schuiven.

Onderzoek

Jakob Stausholm, chief executive van Rio Tinto, benadrukte in een reactie dat de onderneming zich ertoe heeft verbonden de onderzoeksuitgaven te verhogen om technologieën te ontwikkelen die zijn klanten in staat zouden stellen hun uitstoot van koolstofdioxide terug te schroeven.

Stausholm wees verder op de investeringen die Rio Tinto in hernieuwbare energie heeft gedaan. De topman erkende dat de mijnbouwer op het gebied van duurzaamheid nog een lange weg moet afleggen, maar hij voegde eraan toe ervan overtuigd te zijn dat het bedrijf goed op weg is om zijn ecologische doelstellingen in te vullen.

Simon Thompson legt in mei zijn functie als voorzitter van Rio Tinto neer. Hij heeft het bedrijf vier jaar geleid, maar is een van de toplui van Rio Tinto die moet vertrekken in de nasleep van een schandaal waarbij de mijnbouwer in Australië voor de ontginning van ijzererts een heilige site van een inheemse bevolkingsgroep opblies.

Thompson zal als voorzitter worden opgevolgd door Dominic Barton, een voormalige diplomaat die de voorbije jaren ambassadeur van Canada in China was. Eerder was Barton algemeen directeur van consulent McKinsey & Company.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20