Duitsland maakt 200 miljard euro vrij voor industriële transformatie

Duitsland heeft in de strijd tegen de klimaatverandering een bedrag van ruim 200 miljard euro gereserveerd voor de financiering van zijn industriële transformatie. Daarbij zal onder meer worden geïnvesteerd in ontwikkeling van waterstoftechnologie en de uitbreiding van het netwerk laadinstallaties voor elektrische wagens.

Maar ook zullen middelen worden ingezet om de duurdere energieprijzen te helpen opvangen. Dat heeft Christian Lindner, de Duitse minister van Financiën, aangekondigd.

Hernieuwbare bronnen

Om de prijzen van de Duitse energievoorziening te verlagen, denkt Lindner onder meer aan een vermindering van de belasting op hernieuwbare bronnen. De opmerkingen van Lindner komen op het moment dat Duitsland zijn inspanningen opvoert om de afhankelijkheid van de import van Russisch gas te verminderen.

Duitsland wil daarvoor de infrastructuur voor de invoer van vloeibaar aardgas uit andere landen versterken. Tevens plant het land voor de opwekking van elektriciteit opnieuw meer op steenkoolcentrales beroep te doen. Tegelijkertijd worden investeringen in hernieuwbare energiebronnen gestimuleerd.

Robert Habeck, Duits minister van Economische Zaken, toonde zich tevreden dat de federale regering een overeenstemming had bereikt om fondsen voor de transitie van de nationale economie te stimuleren.

“Het is meer dan ooit cruciaal dat Duitsland in zijn energiesoevereiniteit investeert”, merkte Habeck op. “Nu moet er alles aan worden gedaan om onafhankelijker en klimaatbestendiger te worden.”

Compensatie

Het Instituts der deutschen Wirtschaft (IdW) wees er wel op dat het hulppakket alvast dit jaar de burgers niet zal helpen om de schade door de hogere energieprijzen te helpen opvangen. “Het verlies van koopkracht van de burgers zal slechts ten dele kunnen worden gecompenseerd”, aldus de denktank.

De Duitse regering heeft een aantal maatregelen genomen om de fiscale lasten voor de bevolking te verminderen. Ook heffingen op duurzame energie worden geschrapt. Er komt tevens een bonus voor kinderen die door armoede worden getroffen.

Een verlaging van de fiscale heffing op brandstof behoort volgens Lindner echter niet tot de mogelijkheden. “De overheid kan die heffing alleen opvangen en herverdelen, maar niet annuleren”, benadrukte de minister.

“Alleen met nieuwe schulden zouden deze belastingverlagingen kunnen worden gefinancierd. Ik ben echter geen voorstander van een lening die nog altijd door onze kleinkinderen zou moeten worden afbetaald.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20