Doorlopend krediet Aanvragen of Vergelijken

 

In de financiële wereld wordt met een doorlopend krediet een bepaalde leenvorm bedoeld waarbij je het afgeloste geldbedrag, gedurende de volledige looptijd, telkens weer op kunt nemen. Deze opname kan een deel van, of zelfs het gehele, terugbetaalde bedrag zijn. Je kunt echter niet meer geld opnemen dan vooraf als maximale leensom is afgesproken. Met andere woorden: het deel van het doorlopende krediet dat je al af hebt betaald, kun je later weer opnemen. De rentevergoeding die over een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht door de kredietaanbieder zal echter altijd worden berekend over de schuld die je nog open hebt staan.

Het verloop van een doorlopend krediet

Schermafbeelding 2016-06-10 om 12.26.03In tegenstelling tot bij een persoonlijke lening, zal de overeengekomen looptijd van een doorlopend krediet niet altijd vaststaan. Je hebt namelijk altijd de mogelijkheid om deze theoretische looptijd te veranderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je tussentijds weer geld opneemt, dat je eerder had afgelost. In dat geval zul je immers langer doen over de terugbetaling van de leensom en komen er bovendien extra leenkosten bij in de vorm van extra rentevergoeding. De uiteindelijke leenkosten van een doorlopend krediet zijn om dezelfde reden dan ook vooraf lastig vast te stellen.

De rente over een doorlopend krediet

In de regel zal bij een doorlopend krediet een hogere rente worden berekend, dan bijvoorbeeld het geval zal zijn bij een hypothecaire lening. In tegenstelling tot bij een hypothecaire lening zal de kredietaanbieder immers een groter financieel risico lopen vanwege het gebrek aan pandrecht door de aanwezigheid van een object dat als onderpand zou kunnen dienen. Maar ook ten opzichte van een persoonlijke lening zal de rente over een doorlopend krediet doorgaans hoger zijn. Het financieel risico is hierbij immers fors hoger. Een doorlopend krediet kan dan wel een simpele manier zijn om altijd over een zeker financiële buffer te beschikken, maar daar hangt echter wel een behoorlijk prijskaartje aan. Een doorlopend krediet kan om die reden dan ook tot de duurdere leenvormen worden gerekend.

Bekijk ook:

De aflossing van een doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet zal de aflossing in de regel elke maand plaatsvinden. Hierbij zal de betaaltermijn berekend worden op basis van een percentage van de kredietlimiet, of van de nog openstaande schuld. Tijdens de looptijd van een doorlopend krediet kun je altijd boetevrij aflossen en op die manier de theoretische looptijd korter maken. Daarnaast krijg je echter ook de mogelijkheid om gedurende de looptijd de afgeloste geldsom opnieuw op te nemen. Als je dit voortdurend blijft doen dan zal je lening nooit volledig af zijn gelost en zal er altijd een zekere restschuld aanwezig blijven. De flexibiliteit van een doorlopend krediet spreekt echter veel mensen aan omdat zij zo altijd over een bepaalde geldsom kunnen beschikken als ze in financiële nood verkeren.

Alternatieven voor een doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een behoorlijk dure manier om geld te lenen. Om die reden is het goed om vooraf te bekijken of er geen voordeligere alternatieven aanwezig zijn. Om een tijdelijke geldnood op te kunnen vangen kun je bijvoorbeeld ook:

  • rood staan bij de bank en de schuld zo snel mogelijk weer terugbetalen,
  • betalen met een kredietkaart en eveneens de openstaande schuld zo snel mogelijk weer aflossen,
  • een minikrediet aangaan en de (geringe) leensom op zeer korte termijn weer terugbetalen,
  • geld lenen van familie of vrienden en op die manier vaak veel leenkosten besparen,
  • geld sparen voor een bepaalde aankoop of betaling zodat je ook nog wat spaarrente kunt opstrijken en niet met leenkosten te maken krijgt.

De meeste alternatieven voor een doorlopend krediet zijn echter ook relatief duur, behalve het lenen van bekenden (in de meeste gevallen wordt er weinig of geen leenvergoeding van je gevraagd) en het sparen voor een bepaald doel (je ontvangt dan zelfs nog wat spaarrente). Geld lenen is in de meeste gevallen nu eenmaal een dure aangelegenheid en zal je voor een langere tijd verbinden aan strike betalingsverplichtingen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20