Direct geld nodig met of zonder bkr?

Geld lenen is meestal een serieuze zaak, of zou dat tenminste moeten zijn, en om die reden is het goed om altijd exact te weten waar je mee bezig bent. Zelfs op het moment dat je direct geld nodig hebt, is het niet verstandig om als een kip zonder kop de eerste de beste lening aan te gaan. Zo zul je onder andere goed moeten nadenken over de vraag of het wel verantwoord is dat je geld gaat lenen, of dat je hier beter van af kunt zien, bijvoorbeeld omdat je geregistreerd staat bij de Centrale voor Kredieten aan particulieren (CKP).

Wat is BKR of CKP?

Bij onze noorderburen wordt de afkorting BKR (Bureau Krediet Registratie) gebruikt om een instantie aan te duiden die in ons land bekend staat onder de naam Centrale voor Kredieten aan Particulieren, afgekort CKP. Het betreft een zogenaamd kredietregistratiebureau dat in het leven is geroepen om van particulieren of organisaties informatie te verzamelen en te verstrekken. De informatie heeft betrekking tot in België afgesloten leningen en kredieten (en dus ook afgesloten kredietkaartcontracten en de mogelijkheid om rood te staan op betaalrekeningen. De informatie die geregistreerd worden in d databanken van de CKP kan op worden gevraagd door financiële instellingen op het ogenblik dat één van hun klanten een aanvraag in heeft gediend voor een (nieuwe) lening. Op die manier kunnen deze klanten niet alleen tegen overmatig lenen worden beschermd, maar ook kan het kredietrisico voor de kredietverstrekker worden verkleind. In België wordt de rol van kredietregistratiebureau vervuld door de Nationale Bank van België.

Geld lenen met een CKP-registratie

Op het moment dat je al één of meerdere schulden open hebt staan, zullen de meeste kredietverstrekker niet staan te juichen als je een nieuwe aanvraag indient om geld te lenen. Vanwege de bestaande betalingsverplichtingen zal namelijk de terugbetalingscapaciteit van de potentiële kredietnemer minder worden en dus de kans op betalingsproblemen toe gaan nemen. De kredietverstrekker wil echter niets liever dan dat de afgesloten lening, samen met de leenvergoeding, zonder problemen en volgens de overeengekomen afspraken wordt terugbetaald. Op het ogenblik dat een kredietnemer namelijk in gebreke blijft, dan zal de kredietverstrekker (een deel van) diens vermogen kwijt raken.

De kans dat je een nieuwe lening af kunt sluiten als je al schulden op hebt gebouwd, zal om die reden dan ook snel afnemen. Zodra een kredietverstrekker tijdens een toetsing bij de CKP ontdekt dat je een negatieve registratie achter je naam hebt staan, dan is je succeskans vaak zelfs nihil. Voor de meeste kredietverstrekkers is een registratie op de zo gevreesde “zwarte lijst” dan ook een gegronde reden om een aanvraag voor een lening resoluut af te wijzen. Doorgaans heeft het in dat geval ook geen zin om andere kredietverstrekkers te benaderen met een verzoek om je een lening te verstrekken. De meeste aanbieders van leningen zullen immers ook, op grond van de negatieve CKP-registratie je leenaanvraag afwijzen.

Geld lenen zonder registratie bij de CKP

Als je geld wilt gaan lenen, zonder dat je geregistreerd staat bij de CKP, dan zal de betreffende kredietverstrekker doorgaans alleen afgaan op het totaal aan inkomsten dat je elke maand binnenkrijgt en het totaal aan uitgaven waar je rekening mee moet houden. Met andere woorden: als je voldoende inkomsten hebt om de gevraagde lening, samen met de bijbehorende rentevergoeding, volgens de overeengekomen afspraken af te lossen, dan zal het risico voor de kredietverstrekker vaak acceptabel zijn. De kans dat je de gevraagde lening verstrekt krijgt, is dan ook zeker denkbaar.

Indien je echter een lening aangaat die minimaal 1000 euro bedraagt en/of een looptijd heeft van minimaal 3 maanden, dan is de kredietverstrekker echter wel wettelijk verplicht om je bij de CKP aan te melden. In de praktijk betekent dit dat alleen een minilening (die een kleinere leensom en een kortere looptijd kent) niet hoeft te worden aangemeld bij de CKP. Ook zal een aanvraag van een minilening niet leiden tot een toetsing bij de CKP (wat doorgaans een heleboel tijdwinst op kan leveren voor de aanvrager van deze kleine lening).

Het aanvragen van een lening zonder dat je op de zwarte lijst vermeld staat, wil overigens niet altijd zeggen dat je ook de gevraagde leensom in handen zult krijgen. Een kredietverstrekker kan bijvoorbeeld van mening zijn dat je terugbetalingscapaciteit niet toereikend is om het geleende geld (samen met de overige leenkosten) probleemloos af te betalen. In de ogen van de kredietverstrekker is dan het financieel risico te groot om te nemen. Je leenaanvraag zal dan dus toch af worden gewezen. Geen CKP-notering is om die reden ook absoluut geen garantie op succes bij het indienen van een aanvraag voor een lening.

Geld lenen met een registratie bij de CKP

Op het ogenblik dat je geld wilt gaan lenen, terwijl je een CKP-notering achter je naam hebt staan, dan zal de betreffende kredietverstrekker over het algemeen niet meer alleen afgaan op het totaal aan inkomsten dat je iedere maand op je bank krijgt gestort en het totaal aan uitgaven die hierop in minder gebracht dient te worden. Kortom: zelfs indien je voldoende inkomsten hebt om de gevraagde lening, samen met de bijbehorende rentevergoeding, volgens de overeengekomen afspraken af te betalen, dan zal het risico voor de kredietverstrekker doorgaans minder acceptabel worden. De kans dat je de gevraagde lening verstrekt krijgt, is dan ook minder vanzelfsprekend en in een heleboel gevallen zelfs ondenkbaar.

Het aanvragen van een lening terwijl je op de zwarte lijst staat vermeld, wil in een groot aantal gevallen zeggen dat je de gevraagde leensom niet verstrekt zult krijgen. Een kredietverstrekker kan bijvoorbeeld van mening zijn dat je terugbetalingscapaciteit niet toereikend is om het geleende geld (samen met de overige leenkosten) probleemloos af te betalen. In de optiek van de kredietverstrekker is dan het financieel risico dan immers te groot. Je leenaanvraag zal dan dus af worden gewezen.

Mogelijkheden om geld te lenen met een CKP-registratie

Geregistreerd staan bij het CKP wil gelukkig niet automatisch zeggen dat je geen enkele lening meer aan kunt gaan. Niet alleen kun je in bepaalde gevallen over een acceptabele terugbetalingscapaciteit beschikken waardoor de kredietverstrekker het financieel risico dat komt kijken, op het ogenblik dat een gevraagde lening wordt verstrekt, wel aanvaardbaar vindt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere wegen die je zou kunnen bewandelen als je direct geld nodig hebt, terwijl je toch op deze zo beruchte zwarte lijst staat vermeld, zoals:

  • Onderhands geld lenen: een onderhandse lening aangaan betekent niet meer dan geld lenen van een andere partij dan een bank of andere financiële instelling die geregistreerd staat als een officiële kredietverstrekker. Je kunt bijvoorbeeld een onderhandse lening aangaan bij familie of goede vrienden, maar uiteraard ook van een onbekende persoon of organisatie. Geld lenen van bekenden kan echter een zekere druk op de opgebouwde relatie veroorzaken waardoor een heleboel mensen deze optie vaak niet graag benutten en wanneer ze dit wel doen, is het verstandig om alle leenafspraken nauwkeurig op papier te zetten en uiteraard altijd stipt na te leven. Een onderhandse lening afsluiten bij een partij die je niet kent, brengt daarentegen onnodige risico’s voor de kredietnemer met zich mee, zoals lenen tegen woekerrentes of onredelijk voorwaarden die verboden zijn aan de verstrekking en/of de aflossing van de openstaande schuld.
  • Minilening: wanneer je slechts een gering geldbedrag wilt lenen voor een zeer korte tijd, dan kan het (online) afsluiten van een minilening je geldzorgen wellicht verhelpen. Een belangrijk voordeel van deze vorm van geld lenen is immers dat je niet wordt getoetst bij het CKP, maar daar staat wel tegenover dat je nooit meer dan 1000 euro per keer kunt lenen en dat je de lening zeer snel weer moet hebben afgelost (hooguit een looptijd van drie maanden). Over een minilening zul je bovendien erg veel leenvergoeding moeten betalen.

Is geld lenen wel verantwoord?

Als je een bepaald geldbedrag wilt gaan lenen, dan doe je er altijd verstandig aan om je af te vragen of je wel verantwoordelijk bezig bent. Zelfs als je niet op de zwarte lijst van de CKP staat, dan kan het aangaan van een lening soms toch erg onverstandig, of zelfs volkomen onverantwoord, zijn. Elke lening die je af hebt gesloten zal je immers voor een bepaalde tijd verbinden aan bepaalde betalingsverplichtingen en je maandelijks te besteden budget eveneens onder druk zet. Daarnaast zul je gedurende gehele looptijd van tijd tot tijd geconfronteerd worden met de lening die je aan bent gegaan en dat kan aardig frustrerend zijn (zeker als je niet meer kunt genieten van het doel waar je geld voor hebt geleend).

Verder zul je je goed moeten beseffen dat geld lenen ook altijd extra geld zal gaan kosten. Een kredietverstrekker wil namelijk meestal een vergoeding ontvangen voor diens bereidheid om je een lening te verstrekken en/of om het financieel risico te dekken dat er mogelijk wordt gelopen door een deel van het vermogen aan je uit te lenen. Daarbij komt ook nog eens dat, wanneer je direct geld nodig hebt, er extra kosten in rekening gebracht zullen worden door de kredietverstrekker. Hierbij kun je denken aan kosten die gemaakt moeten worden voor het maken van een spoedoverboeking en het versneld afhandelen van de leenaanvraag. Over het algemeen zou je kunnen stellen: hoe sneller je de gevraagde leensom in handen wilt hebben, hoe meer kosten er in rekening gebracht zullen worden.

Vergelijken is besparen op leenkosten

Direct geld lenen zonder tussenkomst van een bank is altijd een stuk duurder dan wanneer je een vergelijkbare reguliere lening af wilt sluiten bij een bank. In beide gevallen kun je echter enorm op leenkosten besparen door meerdere kredietverstrekkers en hun producten met elkaar te vergelijken. Zo kun je namelijk niet alleen de laagste rentetarieven vinden, maar ook de meest gunstige looptijd en andere voorwaarden die aan het afsluiten van een lening verbonden zullen zijn. Zelfs als je direct geld wilt lenen, is het dan ook zaak om eerst een aantal offertes aan te vragen en/of online leensimulaties uit te voeren op de websites van verschillende aanbieders van snelle leningen.

Conclusie

Op de zwarte lijst van het CKP worden gezet, zien veel mensen nog altijd als een soort pesterij, als een manier om hen dwars te zitten bij het verwezenlijken van hun dromen of om hen te verhinderen hun geldproblemen op hun manier op te lossen. De databanken van het CKP zijn echter juist bedoeld om kredietnemers tegen zichzelf en hun onverantwoorde leengedrag te behoeden. Maar ook als je niet geregistreerd staat, is op een verantwoorde manier geld lenen essentieel om niet (nog verder) in de geldzorgen te komen zitten.

Je moet om die reden dan ook altijd een goed aflossingsplan maken voordat je besluit om geld te gaan lenen. Dit betekent dat je je persoonlijke- en financiële situatie zowel in het heden als in de toekomst goed in beeld moet proberen te krijgen en daar je leengedrag op aan te passen. Bij enige twijfel over je terugbetalingscapaciteit is het dan ook absoluut aan te raden om je leenplannen direct opzij te zetten en op zoek te gaan naar andere oplossingen voor je (tijdelijke) geldnood.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20