De 5 kerneigenschappen van de super-CEO

De Amerikaanse journalist Adam Bryant interviewde meer dan 70 CEO’s van ’s werelds grootste bedrijven en schreef zijn indrukken neer in het boek ‘The Corner Office: Indispensable and Unexpected Lessons From CEOs on How to Lead and Succeed‘.

Hij ging op zoek naar de X-factor van de ideale CEO. Wie is geschikt om een organisatie te leiden – een bedrijf, een sportteam of een multinational – en welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig?

Uit zijn gesprekken distilleerde Bryant de vijf kerneigenschappen van de super-CEO: passionele nieuwsgierigheid, door veldslagen gehard zelfvertrouwen, teamwijsheid, een focus op eenvoud en onbevreesdheid. Geen van deze eigenschappen worden genetisch bepaald. Ze worden verworven door attitude, gewoonte en discipline. Iedereen kan ze dus aanleren. Bij elk van die eigenschappen geeft Bryant een omschrijving:

1. Passionele nieuwsgierigheid

CEO’s hebben twee facetten: aan de ene kant projecteren ze het zelfvertrouwen en de autoriteit die nodig is om aandeelhouders toe te spreken en te overtuigen, aan de andere kant willen ze alles te weten komen. Ze willen weten waarom een project of een product een succes werd en een ander niet. Dus stellen ze continu vragen omtrent de big picture en vragen waarom iets op een bepaalde manier gedaan wordt en hoe het beter kan.

Ze zijn nieuwsgierig naar mensen, naar wat ze doen en waarom ze het doen. Ze zijn nieuwsgierig naar alles wat hun pad kruist. Pas door voortdurend vragen te stellen, slagen ze erin de mensen die voor hen werken te begrijpen en uiteindelijk efficiënter te maken. Of, zoals een CEO zelf aangeeft: ‘Ik ben een student in de menselijke natuur’.

2. Door veldslagen gehard zelfvertrouwen

De capaciteit om met tegenslagen om te gaan. Sommige mensen omarmen moeilijkheden; ze houden ervan en hebben een uitzonderlijk palmares opgebouwd in het overwinnen van tegenslagen. Mocht er een test bestaan die deze kwaliteit bij een persoon naar voren zou brengen dan zou het een enorm succes zijn, maar de meeste bedrijven komen pas met hun problemen naar buiten eens het te laat is.

‘Goede mensen rekruteren blijft extreem moeilijk, want je kan nooit echt weten hoe iemand zal omgaan met een moeilijke situatie’, zegt Jen Hsun Huang van Nvidia.

De moeilijkheden die ze in het verleden overwonnen, staan misschien niet in verhouding tot de moeilijkheden die nog moeten komen. De beste CEOs zijn degenen die een probleem als hun eigendom gaan beschouwen en het niet loslaten vooraleer het opgelost is. Het is nooit iemand anders’ schuld. Ze hebben een positieve attitude naar het probleem toe en combineren dat met doelgericht werken en vastberadenheid.

3. Teamwijsheid

De beste CEO’s zijn meer dan teamspelers. Ze begrijpen hoe teams werken en hoe ze het meest uit een team kunnen halen. Net als sommigen straatwijs zijn, zijn anderen teamwijs. Dat betekent dat ze begrijpen wie er in het team moet zitten om te kunnen winnen en hoe die mensen kunnen worden samengebracht achter een en hetzelfde doel.

Het is moelijk te weten te komen waarom mensen naar iemand luisteren en niet naar iemand anders die ogenschijnlijk over dezelfde kwaliteiten beschikt. De impact die iemand op een groep heeft, is vooral af te leiden aan de reactie en de lichaamstaal van zijn ondergeschikten wanneer hij voor een groep spreekt. Maar degenen die echt succesvol zijn in het zakenleven zijn zij die begrepen hebben hoe ze mensen kunnen motiveren en mobiliseren die niet eens rechtstreeks aan hen rapporteren.

4. Een focus op eenvoud

Er is een probleem binnen bedrijven. Alle CEO’s houden van korte en bondige presentaties die to the point zijn. Maar om een of andere reden denken managers dat ze betaald worden in verhouding tot de woorden die ze spreken. Lange powerpointpresentaties blijven ook vandaag nog de norm. Hoe komt het dat CEO’s hun managers niet duidelijk kunnen maken dat het anders moet?

Er zijn een paar redenen:

1. Vele mensen hebben het moeilijk om zich beknopt uit te drukken.

2. Informatie betekende ooit macht, een voordeel dat in het internettijdperk is verdwenen omdat iedereen nu toegang heeft tot die informatie.

De meeste bedrijven stappen van het idee van lange presentaties af. Een super-CEO vraagt de presentaties op voorhand op, gaat er door en komt dan terug bij zijn managers met relevante vragen. Wanneer iemand met een idee komt, moet die dat eerst in maximaal tien woorden kunnen samenvatten.

5. Onbevreesdheid

Voel je je comfortabel wanneer de situatie oncomfortabel is? Hou je van situaties waarin roadmap, noch kompas beschikbaar zijn? Word je zenuwachtig wanneer de zaken goed gaan? Ben je bereid verrassende carrièrewissels te maken om nieuwe vaardigheden aan te leren? Vormt een gebrek aan comfort net jouw comfortzone?

Met andere woorden: ben je onbevreesd? Zie je nieuwe kansen, ook wanneer alles op wieltjes loopt?

Dit soort mensen zal bewust een ogenschijnlijk vlotlopend scenario onderbreken om een nieuwe, beter situatie te doen ontstaan. Het gaat niet enkel om mensen die verandering omarmen, ze kunnen die verandering ook managen. Onbevreesdheid is net als de vier andere kerneigenschappen een attitude en ze kan dus worden aangeleerd. Wie de status quo onderbreekt, krijgt vele mensen tegen zich, tot die tegenstanders gaan beseffen dat die status quo werd onderbroken om een beter iets te creëren. Begin dus met het haten van status quo, want dat betekent achteruitgaan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20