10 kenmerken van charismatische mensen

Sommige mensen lijken te beschikken over natuurlijke aantrekkingskracht en charisma. Ze lopen een kamer binnen en inspireren iedereen door hun aanwezigheid. Volgens Inc is charisma echter geen aangeboren talent, maar het gevolg van een tiental gewoontes en daden. Dit is wat charismatische mensen doen:

1. Ze luisteren meer dan ze praten

Ze stellen vragen, kijken je in de ogen, reageren op wat je zegt. Kortom, ze doen je belangrijk voelen door te luisteren. Ze spreken enkel wanneer ze iets belangrijks te zeggen hebben – belangrijk voor hun gesprekspartner, niet voor henzelf.

2. Ze zijn niet selectief in wat ze horen

Sommige mensen hebben het moeilijk om écht te luisteren naar iemand die ze ‘beneden hun stand’ inschatten. Charismatische mensen luisteren echter naar iedereen, onafhankelijk van positie of sociale status.

3. Ze geven je hun volle aandacht

Een connectie maken met iemand die op zijn telefoon of computerscherm gefixeerd is, is bijna onmogelijk. Volle aandacht is een geschenk dat door bitter weinig mensen wordt gegeven.

4. Ze geven voordat ze krijgen, en krijgen vaak niets in de plaats

De basis voor een echte relatie is geven zonder onmiddellijk iets in de plaats te verwachten. Focus op de persoon met wie je een connectie wil en niet op jezelf.

5. Ze zijn niet vol van zichzelf …

De enigen die onder de indruk zijn van je pretentieuze verwezenlijkingen zijn andere pretentieuze mensen.

6. Omdat ze beseffen dat anderen belangrijker zijn

Charismatische mensen weten dat ze van zichzelf en van hun eigen ervaringen en ideeën niets nieuws zullen bijleren, maar van die van anderen wel.

7. Ze richten de spotlight op anderen

Iemand met charisma weet wat anderen goed hebben gedaan en zingt publiekelijk hun lof.

8. Ze kiezen hun woorden erg zorgvuldig

Je moet niet inspireren, leiding geven of werken, je mag dat doen, je krijgt er de kans toe. Woorden zijn erg belangrijk voor mensen – en ook voor jezelf.

9. Ze praten niet over andermans falen …

Iedereen houdt van roddels, maar niemand houdt van roddelaars.

10. Maar hebben geen enkel probleem met het delen van hun eigen mislukkingen

Charismatische mensen lijken een aura van succes rond zich te hebben, maar zijn daarom niet altijd succesvol. Lach niet met anderen, maar wel met jezelf. Deel je eigen fouten. Anderen zullen graag in je buurt vertoeven en meer worden geïnspireerd.

Meer