Waarom attitude belangrijker is dan intelligentie

Om succes te boeken moet attitude als een betere indicator worden beschouwd dan intelligentie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. De onderzoekers stelden vast dat mensen in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld. Een eerste groep zal een vaste ingesteldheid hebben, terwijl de tweede categorie vooral op groei is gericht.

Deze twee groepen benaderen problemen en uitdagingen volgens de wetenschappers op duidelijk verschillende manieren. Andere experts voeren echter aan dat het mogelijk is om aan te leren op groei ingesteld te raken.

Hulpeloos

“Met een vaste ingesteldheid is men ervan overtuigd dat het karakter van het individu is vastgelegd en niet kan veranderen,” zegt onderzoeksleider Carol Dweck, professor psychologie aan de Stanford University. “Deze benadering creëert echter problemen wanneer men met uitdagingen worden geconfronteerd.”

“Problemen zullen door deze groep vaak als onoverkomelijk worden bestempeld, waardoor men zich hopeloos en overweldigd dreigt te voelen. Dat geldt niet voor mensen met een focus op groei. Zij zullen immer geloven dat het perfect mogelijk is om, met de nodige inspanningen, te verbeteren.”

“Mensen met een geloof in groei zullen, ook wanneer ze over een lagere intelligentie zouden beschikken, in probleemsituaties beter presteren,” zegt professor Dweck. “Deze groep zal problemen immers als een uitdaging bestempelen en opportuniteiten zien om nieuwe dingen te leren.”

“Intuïtief zou men vermoeden dat cognitieve vaardigheden, zoals intelligentie, het vertrouwen zouden versterken. Dat klopt ook ten dele, maar slechts in gemakkelijke omstandigheden. Cruciaal is op welke manier tegenslagen en uitdagingen worden aangepakt. Mensen die op groei zijn gericht, verwelkomen tegenslagen met open armen.”

Mislukkingen

“Succes in het leven wordt bepaald door de omgang met mislukkingen,” zegt Carol Dweck nog. “Een individu dat op groei is ingesteld zullen een mislukking als informatie beschouwen. Een mislukking wordt beschouwd als een onderneming die niet is gelukt, maar de probleemoplosser zal hierin een aanmoediging zien om een andere oplossing te zoeken.”

Travis Bradberry, specialist in emotionele intelligentie, benadrukt echter dat het individu de mogelijkheid heeft om te veranderen en aan te leren op welke manier men zich op groei kan instellen.

“Belangrijk is om zich bij een tegenslag niet hulpeloos op te stellen,” merkt hij op. “Het is daarentegen van belang om zijn doelstellingen met passie na te streven en zelfs extra inspanningen te leveren.”

“Men moet daarbij echter ook van zichzelf resultaten verwachten. Bovendien is het belangrijk zich flexibel op te stellen en niet beginnen te klagen wanneer de zaken niet lopen zoals was verhoopt.”

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.