De Croo brengt tweede bazooka voor bedrijven in de aanslag

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) zet een tweede plan in de steigers om het vermogen van bedrijven op een aanvaardbaar niveau te houden. Dat schrijft de krant De Tijd vrijdag.

Eind maart stelde de federale regering-Wilmès haar eerste grote financiële bazooka voor. Daarbij ging het om een totale bevriezing van alle kredietaflossingen, hypotheken inbegrepen, voor maximaal zes maanden. Levensvatbare bedrijven en zelfstandigen konden daarnaast nog een uitstel van kapitaalbetaling krijgen voor hun huidige kredieten tot en met 31 oktober. Eind april deden al 96.000 bedrijven daar een beroep op.

Lees ook: Betalingsuitstel voor woonkredieten: hoe werkt het, en komt u ervoor in aanmerking?

Nu de Economic Risk Management Group (ERMG) aangeeft dat de toestand ‘alarmerend’ is, brengt vicepremier Alexander De Croo enkele fiscale steunmaatregelen in stelling. Zo werkt het: bedrijven kunnen de verliezen door de coronacrisis sneller aftrekken van de bedrijfswinsten, zodat ze tijdelijk minder belastingen moeten betalen. En dit zijn de concrete maatregelen die op tafel liggen:

  • De carrybackregeling: bedrijven mogen fiscale verliezen van een boekjaar aftrekken van de winst van voorgaande boekjaren. Op die manier kunnen ondernemingen een deel van hun voorafbetalingen van 2019 recupereren. Deze regeling geldt al in de landbouwsector en Nederland breidde het onlangs uit, onder impuls van de coronacrisis.
  • De taxshelter: bedrijven kunnen een kapitaalinjectie krijgen van externe investeerders. In ruil krijgt die geldschieter dan een belastingvermindering in de personenbelasting. Het systeem wordt vaak gebruikt voor start-ups en in de filmsector.
  • Belastingvrije reserves: bedrijven vergelijken hun eigen vermogen vóór en na de crisis. Het bedrag dat nodig is om het eigen vermogen weer op peil te brengen, mag de onderneming dan aftrekken van de bedrijfswinsten in de komende jaren. Zo moeten er opnieuw minder belastingen betaald worden.

De bevoegde minister wenst nog niet te communiceren over het plan. De Croo wil eerst politieke vooruitgang boeken. Later op vrijdag bekijkt de Vlaamse regering nog bijkomende steunmaatregelen, in navolging van de hinder- en compensatiepremies die nu al uitgedeeld worden.

Lees ook: Op welke steunmaatregelen kunnen zelfstandigen een beroep doen?

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.