Coronamaatregelen kosten begroting 10 miljard euro

Het coronavirus covid-19 weegt zwaar op onze begroting. Alle tegenmaatregelen van de federale regering kosten nu al 8 tot 10 miljard euro. En we zijn waarschijnlijk nog niet aan het einde.

De federale regering neemt een heel pakket aan maatregelen om de economische impact van covid-19 te bestrijden. Bedrijven mogen hun belastingen spreiden, net als particulieren, tijdelijk werklozen krijgen 150 euro extra bovenop een uitkering van 70 procent van hun laatste loon, de overheid staat borg voor de afbetalingen van bedrijfsleningen, de lijst is lang. Naar schatting komen er tot 1 miljoen Belgen in tijdelijke werkloosheid terecht, wat ongeveer 1 miljard euro zal kosten.

Europese grens

Alles bij elkaar kosten de plannen 10 miljard euro extra aan de begroting. Ons land zit nu al met een tekort van 14 miljard euro of 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de meestgebruikte maatstaf voor de economie van een land. Met de extra uitgaven komt het tekort op net geen 5 procent van het bbp.

Nochtans bepaalt Europa dat de begrotingstekorten van lidstaten niet hoger mogen zijn dan 3 procent van het bbp. Als dat wel gebeurt, start de Commissie een procedure voor buitensporig begrotingstekort, wat kan leiden tot sancties tot 0,2 procent van het bbp.

Milder

Maar door de coronacrisis is Europa iets milder. De Europese Commissie laat de 3 procentnorm tijdelijk los, zodat overheden alle nodige maatregelen kunnen nemen in de strijd tegen covid-19. In principe trekt zich dat achteraf ook recht.

Dat komt goed uit voor België. Ons tekort is het hoogste in Europa en ons land flirt al een hele tijd met de 3 procentgrens. De voorbije jaren belandde België al enkele keren op het Europese strafbankje en in oktober vorig jaar ontvingen we nog een waarschuwing van de Europese Commissie.

De vraag is of en hoe snel België deze situatie weer kan rechttrekken. Want we kunnen ervan uitgaan dat er nog maatregelen zullen volgen. Als we onze financiën niet op tijd in orde krijgen, zal Europa in betere tijden opnieuw moeten ingrijpen en dat zou ons wel eens duur te staan kunnen komen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20