Britten en Amerikanen werken aan gemeenschappelijke regelgeving rond evtols

De luchtvaartautoriteiten van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gaan samenwerken om een efficiënte regelgeving voor de zogenaamde vliegende taxi’s (evtols) uit te werken. Dat hebben de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) en de Britse Civil Aviation Authority (CAA) in een gezamenlijke mededeling verduidelijkt.

De beide instellingen zeggen daarbij te erkennen dat evtols (electric vertical take-off and landing) en andere nieuwe vormen van innovatieve stedelijke luchtvaart voor het publiek belangrijke baten kunnen opleveren. Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat deze technologieën een compleet nieuwe mobiele activiteit vertegenwoordigen, waarbij met specifieke omstandigheden en uitdagingen rekening moet worden gehouden.

Bestaande ecosysteem

De twee instellingen willen daarbij onder meer een aantal bilaterale en multilaterale gesprekken opzetten om nieuwe modellen van evtols in de toekomst te kunnen evalueren en certificeren. Op het gebied van productie en onderhoud moeten eveneens concrete afspraken worden gemaakt.

Maar ook voor de aflevering van vergunningen voor operatoren en piloten van deze vliegende taxi’s dienen een aantal voorschriften te worden opgesteld. Daarnaast moeten tevens afspraken worden gemaakt over de corridors die aan deze sector in het luchtverkeer kunnen worden toegewezen.

“Deze nieuwe technologieën begeven zich in het bestaande ecosysteem van de luchtvaart”, benadrukken de instellingen. “Daarbij moeten echter de hoge veiligheidsnormen worden gehandhaafd die door het publiek worden verwacht.”

“Om de integratie van de evtols in het bestaande ecosysteem te integreren, moet gebruik worden gemaakt van de bestaande regelgevingskaders waarop dat sterke veiligheidsrecord is gebaseerd.”

Er wordt daarbij nog op gewezen dat beide autoriteiten op het gebied van luchtvaart al een lange samenwerking – onder meer rond certificering, operaties en infrastructuur – hebben, waardoor ze naar eigen zeggen een belangrijke bijdrage tot een veilige en duurzame luchtvaart hebben geleverd.

Nieuwe uitdagingen

In de Verenigde Staten heeft het Office of the Inspector General van het ministerie van Transport aangegeven de vooruitgang van de regelgevers bij de nieuwe regelgeving voor de vliegende taxi’s op te volgen.

“Hoewel de belangstelling voor stedelijke luchtvaart voor het vervoer van passagiers en vracht – ontworpen om in dichtbevolkte gebieden te opereren – een sterke toename heeft gekend, roept de activiteit nieuwe en complexe veiligheidsuitdagingen op”, luidt het ook daar.

Onder meer wordt opgemerkt dat de certificatie in de luchtvaart bedoeld is voor vliegtuigen met een piloot, terwijl evtols in de toekomst mogelijk autonoom zullen opereren.

Analisten van Morgan Stanley hebben al aangegeven dat de potentiële markt voor evtols tegen eind volgend decennium een waarde van 1 biljoen dollar zou kunnen bereiken, op voorwaarde dat de sector op een efficiënte regelgeving kan terugvallen.

Tegelijkertijd voerden de analisten aan dat die regelgeving voor de sector ook een van de meest onderschatte risico’s zou kunnen vormen. Daarbij werd onder meer gewezen op de strikte veiligheidsvereisten die aan de operatoren, vooral voor activiteiten in dichtbevolkte stedelijke omgevingen, zouden kunnen worden opgelegd.

“Daarnaast zouden ook bekommernissen over geluidshinder en vervuiling tot verdere beperkingen kunnen leiden”, stippen de analisten aan.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20