Breedbandtrafieken zijn vorig jaar met meer dan de helft toegenomen

De breedbandtrafieken in Noord-Amerika en Europa zijn het voorbije jaar met meer dan de helft toegenomen. Pijlers van die groei zijn vooral het omvangrijker gebruik van het medium voor entertainment en professionele en educatieve doelstellingen. Dat blijkt uit een studie van consulent OpenVault.

De onderzoekers stelden vast dat de abonnees tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar gemiddeld 482,6 gigabit data per maand verbruikten. Dat betekende een stijging met 40 procent tegenover de consumptie tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Ook tegenover het derde kwartaal van vorig jaar was er sprake van een toename met 26 procent.

Trends

Tegelijkertijd zagen de aanbieders van breedband hun abonneebestand met 6,5 procent groeien. Samen zorgden deze twee elementen ervoor dat het breedbandverkeer op één jaar tijd met 51 procent toenam. Wanneer naar de mediaan van het verbruik wordt gekeken, was er tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar sprake van een volume van 293,8 gigabit per maand. Dat vertegenwoordigde een stijging met 54 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

‘Naast een recordgroei toont het onderzoek nog een aantal opmerkelijke trends’, stippen de onderzoekers aan. ‘In april van vorig jaar – op het hoogtepunt van de eerste coronagolf – bleek het maandelijks gebruik tegenover het jaar voordien met bijna 47 procent te zijn gestegen. Daarna werden opnieuw de algemene trendlijnen van de jaren voordien – zij het op een hoger niveau – gevolgd.’

‘Daarnaast werd ook de voortdurende groei van het upstream-gebruik bevestigd. Tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar bereikten die upstream-activiteiten 31 gigabit per maand. Dat betekende een toename met 63 procent tegenover de laatste drie maanden vorig jaar.’

Grootgebruikers

Verder bevestigde het rapport ook de toenemende impact van de grotere gebruikers op de breedbandnetwerken. Bijna 14 procent van de klanten verbruikt inmiddels meer dan 1 terabit data per maand. Dat vertegenwoordigde een stijging met 94 procent tegenover het vierde kwartaal het jaar voordien. Bijna tweederde van die stijging werd tijdens het vierde kwartaal opgetekend.

Eenzelfde beeld kon worden geregistreerd bij de gebruikers van meer dan 2 terabit per maand. Deze groep vertegenwoordigde eind vorig jaar 2,2 procent van de totale gebruikerspopulatie. Er was daarbij sprake van een stijging met 184 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Ook hier was het vierde kwartaal verantwoordelijk voor bijna tweederde van de stijging.

Providers die tegen een vast tarief onbeperkte datapakketten aanbieden, bleken bijna 30 procent meer grote gebruikers te hebben dan sectorgenoten die op het concrete verbruik factureren. Tevens werd vastgesteld dat 53,6 procent van alle abonnees nu meer data consumeert dan de voormalige drempel – 250 gigabit per maand – die voor de identificatie van de grote gebruikers werd gehanteerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20