Berlijn wil voor goederenverkeer meer op scheepvaart beroep doen

De Duitse hoofdstad Berlijn koestert plannen om zijn binnenhavens te reactiveren. Daarvoor wil het stadsbestuur een nieuwe mobiliteitsstrategie ontwikkelen. Daarnaast willen de autoriteiten tevens de zones voor het laden en lossen van goederen en het aanbod parkeergelegenheden voor gehandicapten uitbreiden, ten koste van het gewone autoverkeer.

Dat zijn de belangrijkste elementen die in de nieuwe editie van het Mobilitätsgesetz, dat in Berlijn de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit moet ondersteunen, werden opgenomen.

Waarom is dit belangrijk?

Berlijn startte vier jaar geleden met de ontwikkeling van een nieuwe mobiliteitsstrategie. Daarbij werden in eerste instantie maatregelen bestudeerd voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer. Vorig jaar werd dat pakket aangevuld met nieuwe initiatieven voor voetgangers. Nu wordt de nadruk gelegd op het transport met de trein en het schip en het vrachtvervoer.

Commerciële verkeer: Het Mobilitätsgesetz richt zich vooral op het commerciële verkeer en wil aan aan een toekomstig vervoersconcept voor de Duitse hoofdstad werken.

 • Een van de kernpunten van de strategie is de revitalisering van de bestaande binnenhavens en de heropening van havens die in de loop van de jaren werden gesloten.
  • “Het vervoer van goederen langs rivieren en kanalen is zeker niet nieuw”, werpt Bettina Jarasch, senator voor Mobiliteit van Berlijn, op. “Het transport over het water vertegenwoordigt zelfs de goedkoopste vorm van commercieel verkeer.”
  • “Hoewel Berlijn meer dan honderdvijftig kilometer van de kust verwijderd ligt, kan ook de Duitse hoofdstad van die transportvorm gebruik maken. In en rond Berlijn kan immers een dicht netwerk van kanalen, meren en rivieren worden geïdentificeerd.”
  • Het transport op het water kan in Berlijn terecht in de Westhafen, Südhafen Spandau en Hafen Neukölln.
   • De Berlijnse autoriteiten willen op die locaties een aantal moderniseringen doorvoeren om het gebruik van de waterweg te stimuleren.
   • Activiteiten die eerder werden stilgelegd, zouden anderzijds opnieuw worden opgestart om de sector optimale kansen te kunnen bieden. 
 • Het Mobilitätsgesetz voorziet verder dat een reeks parkeerplaatsen voor particulieren in de Duitse hoofdstad worden afgeschaft.
  • De locaties zouden voor commercieel verkeer – zoals zones voor het laden en lossen van goederen – worden gereserveerd.
  • Dit zou gepaard gaan met een extra regelgeving om dit type trafieken naar de rustiger periodes tijdens de nacht over te hevelen.
  • Verder heeft het stadsbestuur ook de intentie om extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te creëren.

Duurzaamheid cruciaal: Bettina Jarasch benadrukt dat de commerciële verkeersactiviteit voor de hele samenleving van belang is.

 • “Berlijn wil proberen om die trafieken in harmonie met de andere geledingen van het stadsleven te brengen”, beklemtoont Jarasch daarbij. “Dit moet er ook voor zorgen dat de stroom van goederen overal vlot kan verlopen.”
 • “Bovendien wil Berlijn bij die activiteiten tevens garanderen dat deze commerciële trafieken op een duurzame manier kunnen worden georganiseerd.”
Meer