Bedienden blijven telewerken, maar arbeiders opnieuw massaal aan de slag

Tien procent van de bedienden werkt nog steeds thuis, dat is maar een kleine daling in vergelijking met april van dit jaar, weet HR-bureau Attentia.

In maart zat iedereen plots thuis. Wie niet van thuis uit kon telewerken, ging aan de tijdelijke werkloosheid. Intussen zijn de maatregelen versoepeld en gaan we opnieuw aan de slag. Vooral bij de arbeiders maakt dat een merkbaar verschil. De tijdelijke werkloosheid lag daar in april op meer dan 33 procent, maar eind mei daalde dat al naar 15 procent.

Bij de bedienden daalt het aantal tijdelijk werklozen ook hard, al lagen de cijfers daar om te beginnen al lager. 21 procent van de bedienden stond in april op tijdelijke werkloosheid, eind mei is dat nog 13 procent.

Thuiswerk populair

Thuiswerk blijft wel populair, ook op aanbeveling van de overheid. Waar het kan, wordt dat gedaan. Bedienden en directieleden blijven zo opvallend vaak thuis. Bij de bedienden werkt 10 procent thuis, dat is een daling met slechts 2 procent. Bij arbeiders is dat substantieel minder, maar dat is logisch, gezien de aard van het werk.

‘Beschermingsmaatregelen zijn de voornaamste reden waarom thuiswerk in veel bedrijven nog wel een tijdje aan de orde zal blijven’, zegt Edelhart Kempeneers, medisch directeur en arbeidsarts bij Attentia. ‘Om te garanderen dat mensen voldoende afstand kunnen houden, laten organisaties hun medewerkers bijvoorbeeld in kleine groepjes naar de werkvloer terugkeren.’ 

In de productiesector hebben de bedrijven veel veranderingen doorgevoerd zodat het personeel veilig aan het werk kan. Als het niet noodzakelijk is dat u fysiek op het werk bent, adviseren werkgevers ook thuiswerk.

Logistieke puzzel

‘Soms is het een moeilijke logistieke puzzel die in elkaar moet worden gelegd. Het valt ook aan te raden om mensen zoveel mogelijk zelf te laten kiezen of ze nu al wensen terug te keren. Heldere interne communicatie is essentieel om de drempel voor medewerkers zo laag mogelijk te leggen. Ze moeten gerustgesteld worden en de garantie krijgen dat ze veilig en gezond terug aan de slag kunnen gaan. Alleen op die manier zullen ze ook uit eigen beweging terug naar de werkvloer willen komen’, zegt Kempeneers. 

Een veilige terugkeer naar de werkvloer kan natuurlijk alleen als er genoeg maatregelen zijn getroffen. Die zijn echt nodig, want onderzoek van de Universiteit van Antwerpen heeft uitgewezen dat 51 procent van de besmettingen met Covid-19 wellicht op het werk gebeurd zijn. Social distancing, regelmatig de handen wassen, het reinigen en desinfecteren van oppervlakken, en voldoende ventilatie zijn dus essentieel. Daarnaast is ook contact tracing een goede manier om mensen bij besmetting tijdig te isoleren en te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. Dat moet uiteraard met het nodige respect voor de privacy van medewerkers gebeuren. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20