AB Inbev sluit uitdagend jaar af met tekenen van herstel

Brouwer AB InBev heeft met een extreem uitdagend jaar moeten afrekenen, maar toch kon het bedrijf die periode op zijn belangrijkste markten met positieve cijfers afsluiten. Dat zegt Carlos Brito, topman van AB InBev, bij de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf.

Gedwongen tot massale cafésluitingen, was de horeca wereldwijd één van de sectoren die door de coronacrisis het zwaarst is getroffen. Dat vertaalde zich ook bij AB InBev in een dalende verkoop. Die achteruitgang kon wel gedeeltelijk worden gecompenseerd door een grotere online verkoop en een groeiende thuisconsumptie.

Omzet

AB Inbev realiseerde het voorbije jaar een omzet van ruim 46,88 miljard dollar. Dat betekende een daling met 3,7 procent tegenover het jaar voordien. Tijdens het vierde kwartaal kon echter wel opnieuw een groei met 4,5 procent worden opgetekend, volgens het bedrijf te danken aan een herstel van de verkochte volumes en een stijging van de opbrengsten per hectoliter. Over het hele jaar namen de opbrengsten per hectoliter met 2,1 procent toe. De jaarwinst daalde van bijna 7,20 miljard dollar naar ruim 5,02 miljard dollar. 

De jaarproductie haalde een volume van ruim 530,64 miljoen hectoliter. Dat betekende een achteruitgang met 5,7 procent tegenover het jaar voordien. Bij de eigen bieren was er sprake van een terugval met 5,8 procent tot bijna 467,42 miljoen hectoliter.

Ook bij de andere dranken werd gewag gemaakt van een daling met 4,8 procent tot nagenoeg 59,87 miljoen hectoliter. De productie voor derden kende tenslotte een krimp met 20,6 procent tot ruim 3,36 miljoen hectoliter.

Tijdens het vierde kwartaal namen de volumes echter opnieuw met 1,6 procent. De gecombineerde opbrengsten van de wereldwijde merken Budweiser, Stella Artois en Corona stegen internationaal met 5 procent. Op hun respectieve thuismarkten was er sprake van een groei met 5,3 procent.

Premiumsegment

‘Na een sterk begin ondervonden onze resultaten het voorbije jaar een sterke impact van de verstoring ten gevolge van de coronapandemie,’ erkende AB InBev. De brouwer voegt er echter aan toe dat de consument zich snel aan de nieuwe realiteit aanpaste. Er kon onder meer een groeiende verkoop met online handel en een toenemende thuisconsumptie worden gemeld.

‘De consument zoekt nieuwe manieren om met anderen contact te hebben, wat ons vertrouwen in het potentieel van de biercategorie op lange termijn versterkt,’ zegt de brouwer, die er aan toevoegt zich eveneens aan de veranderende omgeving te hebben aangepast. Dat leidde volgens AB InBev tot een groei van de verkochte biervolumes met 2,2 procent tijdens de tweede jaarhelft. AB InBev zette het voorbije jaar wereldwijd ook twintig e-commerce-projecten op, gericht op de eindverbruiker.

De strategie werd tevens gekenmerkt door een grotere nadruk op het premium marktsegment. AB InBev wijst er daarbij op de grootste portefeuille luxemerken in de wereldwijde biersector te hebben uitgebouwd. ‘Dit liet ons toe om op de steeds meer gefragmenteerde gelegenheden en noden van de consument in te spelen,’ aldus de brouwer.

De verkoop van de premiumbieren kende de tweede helft van dit jaar een stijging met 4,1 procent. Daarnaast wijst de brouwer erop dat ook de verkoop van andere dranken zoals hard seltzer, cocktails, wijnen en sterke dranken – verder toeneemt. De verkopen toonden het voorbije jaar een dubbelcijferige groei en de sector bracht AB InBev meer dan 1 miljard dollar inkomsten op. (wdm)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20