6 redenen om in Afrika te investeren

In Afrika heeft de economie nog bijzonder grote groeimogelijkheden. Het bedrijfsleven moet dan ook onderzoeken op welke manier aan die groei kan worden bijgedragen en met welke strategieën daarbij de grootste voordelen kunnen worden gerealiseerd. Dat zegt ook Tarek Al Essa, chief executive van de logistieke groep Agility uit Koeweit.

Er kunnen volgens Al Essa dan ook verschillende karakteristieken worden vooropgesteld die bij plannen voor investeringen in Afrika naar voor moeten worden geschoven. Tegelijkertijd merkt hij op dat men voor de realisatie van de plannen het nodige geduld zal dienen te oefenen.

Bevolking

“Afrika kent een snelgroeiende populatie jongeren,” verduidelijkt Al Essa. “Bovendien is er een sterke verstedelijking. Tegen het midden van deze eeuw zal wellicht meer dan 50 procent van de Afrikaanse bevolking in stedelijke gebieden wonen. Dat biedt grote opportuniteiten.”

Dat zal volgens hem echter vooral ten goede komen aan bedrijven die erin lukken om verbindingen te maken tussen de verschillende Afrikaanse regio’s en sectoren. Het continent wordt op dit ogenblik immers geconfronteerd met een gebrekkige infrastructuur, die een sterke rem op de groei van de Afrikaanse economieën zet. El Essa daarbij niet alleen gewag van transportmogelijkheden, maar ook van energie en telecommunicatie.

Tegelijkertijd verwijst Al Essa naar de Continental Free Trade Area, die in Afrika een vrijhandelsgebied met vierenvijftig landen creëert. Er dergelijk kader kan er volgens hem voor zorgen dat het aandeel van het Afrikaanse continent in de wereldeconomie, dat op dit ogenblik tot amper 3 procent beperkt blijft, snel kan groeien.

Onder meer elektronica, machinebouw, chemie, textiel en voeding zouden belangrijke voordelen van het akkoord kunnen ervaren. Al Essa waarschuwt wel dat regio’s met een gebrekkige infrastructuur zware moeilijkheden kunnen ervaren om zich concurrentieel op te stellen.

Middenklasse

Een belangrijke pijler van het Afrikaanse economisch potentieel moet volgens Al Essa worden gezocht in de groeiende middenklasse. “Daarbij worden ook nieuwe verwachtingen opgebouwd,” benadrukt hij. “De bevolking bestaat in toenemende mate uit hoger opgeleide professionelen, die zich bijzonder merkbewust tonen en een gesofisticeerd consumptiepatroon laten blijken.”

“Grote groepen hebben daarbij echter sterke internationale aanvoerroutes nodig om aan de vraag van de Afrikaanse consument te beantwoorden. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen daarvan gebruik maken om de concurrentie met internationale merken aan te gaan.”

Een bijzondere troef voor het Afrikaanse continent is volgens Al Essa echter vooral de digitale transformatie. Op het gebied van mobiele communicatie is Afrika immers de sterkste groeiregio van de hele wereld.

Daarbij wordt onder meer gewezen op de ontwikkeling van netwerken voor mobiele betalingen, waardoor de wereldwijde economie ook voor de arme bevolking, die vaak niet over een regulering bankaccount kan beschikken, toegankelijk wordt gemaakt. Mobiele technologieën kunnen bovendien ook gebruikt worden om de Afrikaanse landbouw te ondersteunen.

Diversifiëring

Men kan volgens Al Essa verder vaststellen dat binnen de Afrikaanse economie eindelijk een diversifiëring kan worden gemeld. “De economische activiteit blijft immers niet meer alleen beperkt tot grondstoffen, al is er nog steeds sprake van de eerste stadia van een verdere diversifiëring,” benadrukt hij.

“Bovendien kan worden vastgesteld dat Afrika een terugkeer kan opmerken van zijn diaspora, die het potentieel en de opportuniteiten in eigen land herkennen. Deze populatie vormt met zijn talent en vaardigheden een belangrijke ondersteuning van de lokale economische groei en investeert in zijn plaatselijke gemeenschappen.”

Tenslotte bieden ook de duurzame ontwikkelingen aan Afrika belangrijke opportuniteiten. “Het continent kan eerst rondkijken naar toepassingen die elders blijken te werken en kan die realisaties aan zijn eigen behoeftes aanpassen,” benadrukt Al Essa. “Het continent kan zich volledig op nieuwe technologieën en ideeën toespitsen, aangezien men niet door bestaande realisaties kan wordt afgeremd.”

“Onder meer kan worden gewezen op de talloze mogelijkheden die het continent op het gebied van duurzame energie kan realiseren. Ook op het gebied van landbouw kunnen belangrijke realisaties worden verwacht.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20