390.000 inwoners, maar 400.000 Airbnb-bedden… massatoerisme vernietigt het Mediterrane gebied

Toeristische topbestemmingen uit het mediterrane bekken overleggen op welke manier het hoofd kan worden geboden aan de toenemende druk van het toerisme. Locaties zoals Dubrovnik, Rhodos, Santorini, Corfu, Paphos en Venetië zoeken daarbij naar efficiënte maatregelen om de impact van het massatoerisme, dat tegelijkertijd voor de lokale economie de noodzakelijke inkomsten creëert, binnen de perken kan worden gehouden.

Opgemerkt wordt dat de zes locaties die bij het overleg zijn betrokken, in totaal 390.000 inwoners tellen, maar tegelijkertijd inmiddels 400.000 toeristen moeten kunnen laten overnachten. De cijfers hebben bovendien geen betrekking op de toeristen van de bezoekende cruiseschepen.

Cruises en Airbnb

Het overleg is een initiatief van Marco Gasparinetti, een inwoner van Venetië die betoogt dat het toerisme uiteindelijk de lokale gemeenschappen belangrijke schade kan toebrengen. “Deze bestemmingen zijn het slachtoffer van hun eigen succes,” aldus Gasparinetti. “De lokale bevolking gaat op zoek naar een andere woonplaats, terwijl ook het erfgoed dreigt te worden aangetast.”

De betrokken locaties kunnen al langer op een sterke toeristische interesse rekenen, maar het toenemend succes van de cruises en alternatieve overnachtingsplatformen zoals Airbnb zorgen er volgens Gasparinetti voor dat de situatie snel compleet onhoudbaar zal worden.

“Bovendien hebben goedkope vliegtuigreizen en de afwezigheid van terroristische aanslagen in Italië, Kroatië, Griekenland en Cyprus ertoe geleid dat de historische steden in het mediterrane bekken met een aanhoudende stroom toeristen worden overspoeld,” aldus woordvoerders van de getroffen locaties tegenover de Britse krant The Times.

Onder meer in Dubrovnik wordt geklaagd dat het toerisme het dagelijkse leven fundamenteel heeft verstoord. De stad, die in de vijftiende eeuw zevenduizend inwoners telde, heeft nu minder dan zestienhonderd residenten, maar op één decennium tijd is het aantal overnachtingsmogelijkheden wel tot meer dan 32.000 bedden uitgebreid.


© The Times

Ljubo Nikolic, gemeenteraadslid van Dubrovnik, wijst erop dat een groot deel van de lokale bevolking elders een nieuwe thuis moet zoeken. Het merendeel van de panden in de stad wordt immers aan toeristen verhuurd. De situatie is volgens Nikolic nog verergerd sinds het eiland Lokrum in de onmiddellijke omgeving van Dubrovnik werd gebruikt als locatie voor de reeks Game of Thrones.

Spreiding

Ook op Rhodos en Santorini wordt gewezen naar de grote populariteit die diensten zoals Airbnb bij huiseigenaars en toeristen genieten. Omdat de bezoekers een belangrijke bron van inkomsten vormen, is het volgens Gasparinetti echter vaak bijzonder moeilijk om actie te ondernemen.

Gasparinetti wijst erop dat ook Venetië de negatieve gevolgen van het toerisme heeft ervaren. Ooit had de Italiaanse stad 170.000 inwoners, maar op dit ogenblik kunnen nog minder dan 55.000 Venetianen worden geteld. Tegelijkertijd heeft het massatoerisme volgens hem voor een zware milieuvervuiling gezorgd.

“De steden moeten oplossingen vinden om het toerisme onder controle te houden,” benadrukt hij. “Niet alleen zouden de aantallen bezoekers moeten worden beperkt, maar ook moet worden getracht om het toerisme meer gelijkmatig over het hele jaar te spreiden. Ook zou ernaar gestreefd moeten worden om de dagtoeristen gedeeltelijk te vervangen door culturele bezoekers.”

“Een andere opdracht voor de steden bestaat erin om opnieuw banen aan te trekken die niet aan het toerisme zijn gelinkt.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20