Zware industrie heeft het lastig met de Klimaatakkoorden van Parijs

Slechts een kleine minderheid van de beursgenoteerde bedrijven uit de zware industrie ligt op schema om de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs te helpen halen. Dat is de boodschap van een rapport van het Transition Pathway Initiative (TPI), een internationale investeerdersgroep die wordt ondersteund door de Verenigde Naties, gebaseerd op een evaluatie van 111 grote beursgenoteerde bedrijven.

De onderzoekers stelden vast dat slechts 14 procent van de bedrijven op koers blijkt om de opwarming van de aarde tegen het midden van deze eeuw tot maximaal 2 graden Celsius te helpen beperken. Anderzijds werd wel opgemerkt dat vooral Europese bedrijven tekenen van hoop laten blijken.

Uitstootarm

De onderzoekers analyseerden de klimaatprestaties van ondernemingen uit de mijnbouwsector en producenten van staal, cement, aluminium en papier. ‘Daarbij moet worden vastgesteld dat 86 procent van de ondernemingen niet voldoet aan de doelstellingen die door de Klimaatakkoorden van Parijs naar voren zijn geschoven.’

‘Er wordt weliswaar aangevoerd dat vele zware industrieën met bijzonder veel hindernissen moeten afrekenen wanneer ze hun activiteiten een uitstootarm karakter willen bezorgen, maar ook dan moet worden gesteld dat nieuwe manieren om de emissies te verminderen onvoldoende snel worden getest en geïmplementeerd.’

‘Er moet meer gestreefd worden naar de introductie van nieuwe industriële processen die gebaseerd zijn op de principes van de circulaire economie’, zeggen de onderzoekers nog. ‘Daar kunnen technisch haalbare en economisch aantrekkelijke oplossingen worden aangereikt.’

In het rapport worden vooral de slechte prestaties van de producenten van aluminium en papier benadrukt. In die twee sectoren is er volgens de onderzoekers amper één bedrijf, Rio Tinto, dat op weg lijkt om de doelstellingen voor de beperking van de opwarming van de aarde tegen het midden van deze eeuw te halen.

Staalproducenten

‘Anderzijds lijkt de staalproductie enige vooruitgang te boeken’, aldus nog het rapport. ‘Vorig jaar leken slechts vijf bedrijven in staat om de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs tegen eind dit decennium te halen, maar momenteel is dat gezelschap uitgegroeid tot acht ondernemingen.’

‘Wanneer echter naar de klimaatdoelen tegen het midden van deze eeuw wordt gekeken, blijven nog slechts vijf bedrijven over. Dat heeft wellicht te maken met de introductie van nieuwe technologieën die de uitstoot van de ondernemingen verder kunnen helpen beperken. Een aantal van deze technologieën – zoals de grootschalige productie van duurzame waterstof – zullen pas na het einde van dit decennium in gebruik kunnen worden genomen.’

Het rapport wijst er anderzijds op dat de Europese staalproducenten relatief goede prestaties laten optekenen. Europa heeft in de top vijf met Acerinox, ArcelorMittal, ThyssenKrupp en Voestalpine vier vertegenwoordigers. 

De onderzoekers wijzen er nog op dat investeerders risico lopen door belangen op te bouwen of aan te houden in bedrijven en sectoren die onvoldoende voorbereid zijn op een overstap naar een duurzame economie.

‘De 86 procent bedrijven die niet voldoen aan de doelstellingen van Parijs hebben momenteel een beurswaarde van 856 miljard dollar’, voeren ze aan. ‘Dit vermogen kan in het gedrang komen wanneer deze bedrijven niet in staat zouden blijken om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20