Wereldwijde ruimtevaartsector verwelkomt recordaantal startups

De wereldwijde ruimtevaartsector mocht zich het voorbije jaar verheugen in een recordaantal startups. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse bedrijf Bryce Tech. Vooral de jongste drie jaar heeft de sector een toenemend aantal startups kunnen registreren. In totaal werden vorig jaar 241 transacties afgesloten. Dat betekende een stijging met 48 procent tegenover het jaar voordien.

In totaal verzamelden startups in de ruimtevaartindustrie vorig jaar 15 miljard dollar aan financiering. Dat betekende bijna een verdubbeling tegenover het vorige record van 7,7 miljard dollar, dat nochtans slechts het jaar voordien was gemeld. De investeringen in de startups hadden een gemiddelde omvang van 64 miljoen dollar. Dat vertegenwoordigde een stijging met 35 procent tegenover het jaar voordien.

Durfkapitaal

De toenemende interesse van financiers voor startups in de ruimtevaart kan volgens Bryce Tech aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. “Daarbij moet onder meer gewezen worden op de toenemende hoeveelheid durfkapitaal die naar de sector wordt gekanaliseerd”, voert het rapport aan.

“Die middelen gingen vooral naar investeringen in verdere groeifasen van de ondernemingen. De investeringen in durfkapitaal lieten tegenover het jaar voordien een stijging met 82 procent optekenen, terwijl bij het aantal transacties een toename met 54 procent werd gemeld.”

De jongste vijf jaar heeft de gemiddelde omvang van de investeringen in deze sector een gestage toename tot 75 miljoen dollar laten optekenen.

“Durftkapitaal investeerde het voorbije jaar ongeveer 9 miljard dollar in ruimtevaartstartups”, merkt Bryce Tech op. “Daarmee vormde de sector de belangrijkste pijler van de investeringen, maar tegelijkertijd kon ook op de openbare markt een sterke activiteit worden opgetekend. In totaal werden het voorbije jaar tien beursintroducties gedaan, waarmee nagenoeg 4 miljard dollar werd opgehaald.”

Het rapport wijst er verder op dat ook het aantal mega-operaties – met investeringen van meer dan 100 miljoen dollar – het voorbije jaar is toegenomen. Een voorbeeld daarvan in SpaceX, dat vorig jaar 1,8 miljard dollar aan durfkapitaal heeft ontvangen. Ook OneWeb (1,5 miljard dollar) en Sierra Space (1,4 miljard dollar) konden op een aanzienlijke financiering rekenen.

Onbewezen bedrijfsmodellen

Bryce Tech waarschuwt wel voor een aantal belangrijke uitdagingen waarmee de sector mogelijk zal moeten afrekenen. “Investeerders zouden kunnen worden afgeschrikt door een confrontatie met onbewezen bedrijfsmodellen en onzekerheden rond potentiële klanten”, stippen de onderzoekers aan.

“Bovendien werken veel ruimtevaartbedrijven met doelstellingen die pas op lange termijn kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor wordt van de investeerders vaak een groot geduld gevraagd. Er zou immers veel tijd kunnen passeren vooraleer ze uitzicht op een mogelijk rendement krijgen.”

“Beursgenoteerde bedrijven staan bovendien onder druk van de driemaandelijkse financiële rapportage”, merkt Bryce Tech nog op. “Daarbij worden vaak belangrijke financiële doelstellingen naar voor geschoven. Indien die vereisten niet worden gehaald, kunnen ook de aandelenkoersen onder druk komen.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20