Wereldwijde crypto-zwendel of Belgische gerechtelijke dwaling: de Vitae-zaak blijft de gemoederen beroeren

Het onderzoek naar Vitae, een internationaal socialemediaplatform op blockchaintechnologie dat sinds juni door onze autoriteiten is geblokkeerd, heeft nog niet tot een proces geleid. Maar sommige leden van het platform proberen – met moeite – de Belgische staat voor de rechter te slepen.

Dit is een nieuwe episode in het surrealistische politiedrama van de Vitae-zaak. Zoals Business AM eerder meldde, heeft advocaat Hans Van de Wal, die duizenden gebruikers van het aangeklaagde cryptoproject vertegenwoordigt, de onderzoeksrechter inderdaad gevraagd om alle blokkerende maatregelen op te heffen.

Voor de goede orde: vier maanden geleden had de Belgische justitie de toegang tot het sociale netwerk Vitae.co al verboden. Er waren aanwijzingen dat dit experimentele sociale medium, dat zijn leden beloont met de digitale valuta VITAE, een gigantisch piramidespel was.

De “Vitaer-familie”, zoals gebruikers van het platform zich noemen, is sindsdien beroofd van haar forum. Nog erger: ook haar digitale bezit is weg, aangezien de wallets nu ontoegankelijk zijn. Dit leidde tot een onvermijdelijke ineenstorting van de prijs van de VITAE-token, die bijna al zijn waarde verloor voordat het van de radar verdween.

“Dit hele onderzoek is gewoon een poging om je het zwijgen op te leggen”

Na lange tijd te hebben gezwegen, deelde Vitae AG, met hoofdkantoor in de Zwitserse Crypto Valley, medio oktober officieel een eerste reactie mee; er werd met “verbazing en schok” op dit grote strafrechtelijke onderzoek gereageerd.

“Wij zijn er vast van overtuigd dat de onderzoekers vanaf het begin zijn misleid; dat het bedrijf en zijn directeuren/managers altijd te goeder trouw hebben gehandeld, dat zij hun taken op legale wijze hebben uitgevoerd, met het advies en de raad van de juridische beroepsbeoefenaars die wij hadden,” aldus een brief die meer sensationeel dan feitelijk was. Een identificeerbare ondertekenaar ontbrak; alleen het logo van het bedrijf stond erop.

De gebruikers voelen zich onbillijk en ernstig benadeeld door de bevriezing van hun tegoeden. Daarom hebben ze een formeel verzoek tot opheffing van de blokkering gericht aan de onderzoeksrechter Philippe Van Linthout, die met de zaak belast is.

Een te riskant platform

De rechter verwierp het verzoek, waarbij hij in wezen aanvoerde dat hij niet kon toestaan dat criminele activiteiten konden worden voortgezet. Hij wierp op dat hij geen andere keuze had dan het platform te blokkeren om een einde te maken aan de voortdurende strafbare feiten.

“Wij zijn het volstrekt oneens met de redenering van de rechter, aangezien er ook andere maatregelen mogelijk waren die de leden niet op dezelfde manier zouden treffen als de huidige,” aldus Hans Van de Wal van advocatenkantoor Elegis.

Als gevolg daarvan heeft de advocaat van de Vitaers vorige week beroep aangetekend. Hierdoor zal de zaak in de komende weken voor het eerst voor het Hof van Beroep van Antwerpen kunnen worden verdedigd en zullen de genomen gerechtelijke maatregelen juridisch kunnen worden aangevochten.

Uitgestelde pleidooien

In een andere rechtszaak, in een ander arrondissement, volgde Hans Van de Wal dezelfde strategie, en daagde hij ook de Belgische staat voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

“18.000 mensen zijn van mening dat de staat verantwoordelijk is en dat de staat schadevergoeding moet betalen voor het onrechtmatig handelen van de onderzoeksrechter”, verklaarde de advocaat van het advocatenkantoor Elegis eerder nog.

De eerste zitting was gepland voor maandag 8 november. Maar de rechtbank zal een nieuwe gerechtelijke kalender publiceren om de partijen in staat te stellen om zowel schriftelijke verklaringen als bewijsmateriaal uit te wisselen, zodat de zaak op een latere datum kan worden behandeld.

Hierdoor wordt wat het eerste Vitae-proces had moeten worden, uitgesteld. In de tussentijd komt er te weinig uit het proces om ontwikkelingen te voorspellen.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20