Wereld moet op zoek naar een extra miljoen vroedvrouwen

De wereld kampt met een tekort aan 900.000 vroedvrouwen en verloskundigen. Het probleem situeert zich vooral in Afrika. Dat staat in een studie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de International Confederation of Midwives (ICM) en het United Nations Population Fund (Unfpa), gebaseerd op een analyse van de situatie in 194 landen vier jaar geleden.

‘Investeringen in vroedvrouwen zou tweederde van de sterfgevallen onder moeders en pasgeboren baby’s kunnen voorkomen’, zeggen de onderzoekers. ‘Daarvoor moeten echter dringend voldoende budgetten worden vrijgemaakt. Ook moeten snel initiatieven worden genomen om de toegang tot de opleidingen te vergemakkelijken.’

Ondergewaardeerd

Afrika vertegenwoordigt meer dan de helft van het tekort aan vroedvrouwen dat wereldwijd wordt opgemerkt. Tegelijkertijd heeft Afrika ook bijna tweederde van de wereldwijde moedersterfte.

‘Er zijn wereldwijd naar schatting ongeveer 1,9 miljoen verloskundigen en vroedvrouwen werkzaam’, stippen de onderzoekers aan. ‘Deze populatie bestaat voor 90 procent uit vrouwen. De uitbraak van de coronapandemie heeft het tekort aan vroedvrouwen nog doen toenemen. Vaak werden ze immers ingezet om andere gezondheidsdiensten te ondersteunen.’

‘Verloskunde en de zorgverstrekking voor moeders en baby’s werden vaak ondergewaardeerd’, wordt in het rapport aangevoerd. ‘Dit heeft ertoe geleid dat verloskundigen in het debat vaak geen stem krijgen. Dit belemmert het respect voor de beoefenaars van het beroep, bemoeilijkt de toegang tot fatsoenlijk werk en verhindert een streven naar loongelijkheid.’

De onderzoekers merken op dat in de Afrikaanse Sub-Sahara vier jaar geleden naar schatting 196.000 vrouwen tijdens de zwangerschap of de bevalling zijn overleden. Tegelijkertijd werden in Europa 740 slachtoffers geteld. ‘Onderzoek wees eerder al uit dat investeringen in verloskunde ongeveer twee derde van de overlijdens bij moeders en pasgeborenen zou kunnen voorkomen’, wordt er opgemerkt.

Vruchtbaarheid

Anneka Knutsson, hoofd reproductieve gezondheid bij de Unfpa, wijst er daarbij op dat getrainde en bekwame vroedvrouwen ongeveer 90 procent van de essentiële reproductieve gezondheidszorg zouden kunnen leveren. ‘Met het huidige tempo waarin het wereldwijde gebrek aan vroedvrouwen wordt aangevuld, zouden we tegen het einde van dit decennium echter nog altijd met een tekort aan 750.000 personeelsleden worstelen’, voert Knutsson aan.

‘Dat betekent nauwelijks een verbetering tegenover de huidige situatie. In Afrika zou er zelfs geen enkele vooruitgang worden geboekt. De aanvulling van het personeelsbestand aan vroedvrouwen zou immers niet in staat zijn om de stijging van het Afrikaanse vruchtbaarheidscijfer te volgen. Verbeteringen zouden alleen in landen met een gemiddeld inkomen kunnen worden verwacht.’

Franka Cadée, voorzitter van de de International Confederation of Midwives (ICM), wijst erop dat regeringen over de hele wereld het belang van de zorgverstrekking door verloskundigen en vroedvrouwen moeten erkennen en actie moeten ondernemen. Cadée voegt eraan toe dat het probleem niet kan worden opgelost zonder de medewerking van de beleidsmakers, die immers de beschikking hebben over de middelen om in kwaliteitszorg te investeren.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20