Wereld telt een recordaantal tweelingen; wellicht is een absolute piek bereikt

Er lopen op de wereld vandaag meer tweelingen rond dan ooit voordien. Dat blijkt uit een studie door wetenschappers van de Oxford University, gebaseerd op een analyse van gegevens uit 165 landen, die 99 procent van de wereldbevolking omvatten. De onderzoekers merken op dat sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een duidelijke toename in de geboorte van tweelingen kan worden opgemerkt. Momenteel zouden één op de tweeënveertig geboortes sprake zijn van een tweeling.

Er zouden nu jaarlijks wereldwijd ongeveer 1,6 miljoen kinderen als deel van een tweeling worden geboren. De onderzoekers voeren daarbij aan dat het geboortecijfer van tweelingen de voorbije veertig jaar met gemiddeld een derde is gestegen. Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat bij de geboorte van tweelingen wellicht een piek is bereikt.

Vruchtbaarheidsbehandeling

‘De trends zijn echt opvallend,’ benadrukt onderzoeksleider Christiaan Monden, professor sociologie en demografie aan de Oxford University. ‘De voorbije veertig tot vijftig jaar kon er een opmerkelijke toename van tweelingen worden opgetekend. Die trend concentreerde zich vooral in de rijkere en ontwikkelde landen. Maar dat heeft wereldwijd geleid tot een absolute piek.’

De meeste tweelingen worden nu geboren als gevolg van diverse vruchtbaarheidsbehandelingen. Hoewel het geboortecijfer voor identieke tweelingen in de loop van de tijd nauwelijks is veranderd, ontdekten de onderzoekers dat natuurlijk verwekte, niet-identieke tweelingen en tweelingen die na een vruchtbaarheidsbehandeling werden geboren, een wereldwijde stijging hebben laten optekenen.

‘Dat heeft vooral te maken met een verbeterde toegang tot medische ondersteuning,’ aldus de onderzoekers. ‘Er is echter ook een impact vanwege de keuze bij vele koppels om het ouderschap tot op een latere leeftijd uit te stellen. De kans op een natuurlijke, niet-identieke tweeling bereikt een hoogtepunt wanneer de moeder vijfendertig tot negenendertig jaar oud is.’

Wereldwijd is er inmiddels bij twaalf op duizend geboortes sprake van een tweeling. Veertig jaar geleden was er nog sprake van negen tweelingen op duizend geboortes. Dat vertegenwoordigt een stijging met 33 procent. ‘De cijfers tonen echter opmerkelijke variaties tussen de verschillende landen’, zeggen de onderzoekers.

De grootst stijging werd opgetekend in Noord-Amerika (71 procent), gevolgd door Europa (60 procent) en Azië (32 procent). Nagenoeg overal was er echter sprake van een stijging. Zuid-Amerika vormde daarop de enige uitzondering.

Uitdaging

‘In West-Europa, vooral in Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk, worden inmiddels echter opnieuw minder tweelingen geboren dan bij de start van de eeuw,’ merkt Raj Mathur, voorzitter van de British Fertility Society, op. ‘Men beseft er dat een aantal vruchtbaarheidsbehandelingen de kans op een tweeling verhogen. Daarom zijn de procedures de voorbije decennia aangepast.’

‘In armere regio’s, zoals delen van Afrika en Zuid-Amerika, zijn vruchtbaarheidsbehandelingen voor grote delen van de bevolking echter veel minder gemakkelijk bereikbaar,’ merkt Raj Mathur, voorzitter van de British Fertility Society, op. ‘Het wordt nu de grote uitdaging om in die landen ondersteunende diensten aan te bieden zonder de kans op de geboorte van een tweeling te laten stijgen.’

‘De meeste baby’s die als deel van een tweeling worden geboren, verkeren in perfecte gezondheid. Het leidt echter geen twijfel dat de zwangerschap van een tweeling zowel voor de moeder als de baby’s een groter risico betekent. Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om die risico’s te beperken.’ (wdm)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20