‘Water voor het zwembad is geen mensenrecht’

De wereld zal veel sneller zijn drinkwater hebben opgebruikt dan zijn olievoorraden hebben uitgeput. Tegen eind volgend decennium moet al voor ernstige watertekorten worden gevreesd. Dat heeft Peter Brabeck-Letmathe, voorzitter van het Zwitserse voedingsconcern Nestlé, tegenover het Amerikaanse Consumer News and Business Channel (CNBC), gezegd.

Brabeck-Letmathe had het daarbij over een dreigende grote crisis in het watermanagement. Er wordt volgens hem 20 procent meer water voor menselijke consumptie vernietigd dan er beschikbaar is. Hij merkt dan ook op dat Nestlé inspanningen doet om de waterconsumptie gevoelig terug te schroeven.

“De voorbije jaren heeft Nestlé het eigen waterverbruik, ondanks een toegenomen productie, met 60 procent afgebouwd,” aldus Peter Brabeck-Letmathe. “Daarnaast werkt het bedrijf samen met diverse overheden om een duurzaam waterbeheer na te streven.” De topman geeft toe dat die inspanningen niet louter altruïstisch zijn.

Hij merkt op dat een voedingsbedrijf zoals Nestlé doorheen zijn hele waardeketen direct en indirect met de risico’s van watertekorten geconfronteerd, gaande van de landbouwers die de grondstoffen voor de onderneming produceren tot de eindklanten. Een duurzaam waterbeheer is voor Nestlé volgens Brabeck-Letmathe dan ook een absolute prioriteit.

Schaduwprijs

Nestlé heeft een aandeel van ongeveer 12 procent in de wereldwijde markt voor flessenwater. Het bedrijf heeft voor zijn interne activiteiten aan water een zogenaamde schaduwprijs gekoppeld. “Daarmee moet aan het product een waarde worden gegeven, waardoor verspilling psychologisch moeilijker wordt,” zegt Brabeck-Letmathe.

“Iedereen moet echter beseffen dat water niet gratis is. Uiteraard is de toegang tot water een mensenrecht. Iedereen zou dan ook gegarandeerd de beschikking moeten krijgen op een basisbehoefte van dertig liter water per dag. Dat volume komt echter slechts overeen met 1,5 procent van alle drinkwater dat elke dag wordt verspild.”

“Voor de andere 98,5 procent moet dan ook worden betaald,” voert Brabeck-Letmathe. “Water voor het privé zwembad of het onderhoud van het golfterrein is geen mensenrecht en dat geldt evenmin voor het water voor het wassen van de auto.” Hij voegt er aan toe dat de wereldwijde waterinfrastructuur bovendien met een investeringskloof wordt geconfronteerd.

Er zou jaarlijks minimum 770 miljard dollar in waterinfrastructuur moeten worden geïnvesteerd, maar daarop dient een tekort van ongeveer 250 miljard dollar worden vastgesteld. Dat geldt niet alleen voor opkomende landen, want ook in Londen wordt volgens Braback-Letmathe door een slecht management 35 procent van alle water verspild. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20