Wat is eigenlijk een “share buyback” en waarom doen ondernemingen dit?

Een “share buyback” of aandeleninkoop betekent eigenlijk precies wat je zou denken dat het betekent: een onderneming koopt haar eigen aandelen terug. Maar waarom? En hoe komt dat de aandeelhouders ten goede? Het financieel magazine Moneyweek zocht het voor ons uit.

Er zijn twee belangrijke manieren waarop ondernemingen geld kunnen teruggeven aan aandeelhouders.

  • Dividenden genieten meestal de voorkeur van inkomstenbeleggers; een dividend is een uitbetaling in contanten aan aandeelhouders, meestal op halfjaarlijkse basis.
  • De andere methode is het terugkopen van aandelen. Dit betekent precies wat er staat: de onderneming koopt haar eigen aandelen terug.

Groter deel van de onderneming in handen

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom aandeelhouders dividenduitkeringen op prijs stellen. Maar wat is het voordeel van terugkopen voor aandeelhouders? Wanneer een onderneming een deel van haar eigen aandelen inkoopt en intrekt, houden de overblijvende aandeelhouders een groter deel van de onderneming in handen.

Laat ons een fictief voorbeeld nemen. Een bedrijf heeft een miljoen aandelen uitstaan, en de aandelenkoers is 10 euro per aandeel. Het heeft vorig jaar een miljoen euro winst gemaakt. Dus het heeft een winst per aandeel van 1 euro.

Stel dat het de hele winst van een miljoen euro wil teruggeven aan de aandeelhouders via een aandeleninkoop. Het koopt 100.000 aandelen terug tegen 10 euro per aandeel en schrapt ze. Dan blijven er 900.000 aandelen over.

Dat betekent dat de winst per aandeel is gestegen van 1 euro naar iets meer dan 1,11 euro, omdat er nu minder uitstaande aandelen zijn. Ervan uitgaande dat beleggers de winst op een constante basis blijven waarderen, zou de aandelenkoers op zijn beurt stijgen tot iets meer dan 11 euro.

Voor- en tegenstanders

Voorstanders van buy-backs stellen dat ze belastingefficiënter zijn dan dividenden. Voor managers zijn buybacks ook flexibeler dan dividendbetalingen. Aandeelhouders reageren negatiever op een verlaging van het dividend dan op een verlaging van het niveau van de terugkoop.

De nadelen van de inkoop van eigen aandelen komen voornamelijk voort uit de kosten voor de aankoop. Het inkopen van aandelen gebeurt meestal in ruil voor geld en dit duwt de hoeveelheid kasgeld naar beneden: hieruit resulteert een daling van het eigen vermogen en minder geld voor bedrijfsinvesteringen.

Critici van het share buyback-concept beweren ook dat managers een prikkel hebben om terugkoop te gebruiken om prestatiedoelen te halen die gekoppeld zijn aan de groei van de aandelenkoers. Zij kunnen dus hun investeringen beperken of te veel lenen om de terugkoop te financieren.

Timing kan ook een probleem zijn. Sommige studies suggereren dat vooral grotere bedrijven de slechte gewoonte hebben om aandelen terug te kopen aan de bovenkant van de markt, wanneer ze duur zijn, in plaats van aan de onderkant, wanneer ze goedkoop zijn.

Lees ook:

(tb)

Meer