Aantal langdurig zieken met burn-out of depressie stijgt met 43 procent in 5 jaar tijd

Steeds meer werkenden vallen ten prooi aan een burn-out of depressie, en zitten daardoor voor lange tijd thuis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

In het nieuws: In vijf jaar tijd is het aantal werknemers dat langere tijd afwezig blijft van het werk door depressie of burn-out met 43 procent toegenomen.

De cijfers: In totaal waren 502.371 werkenden door invaliditeit niet aan de slag in 2022, zo vroeg De Tijd op bij het RIZIV.  Daarvan zaten 125.700 mensen thuis wegens een depressie of burn-out.

  • De stijging voor het thuisblijven met die twee psychische klachten ten opzichte van 2017 is met 43 procent veel groter dan de stijging van het totaal aantal langdurig zieken met 24 procent. We kunnen dus stellen dat depressie en burn-out het aantal inactieven stevig laat groeien.
  • Daarbij valt op dat vrouwen meer geconfronteerd worden met de gevolgen van depressies en burn-outs. 69 procent van de groep uitvallers is een vrouw.
  • Ook binnen de groep zelfstandigen is de stijging in vijf jaar tijd significant veel hoger (+62 procent) dan bij werknemers en werkzoekenden (+42 procent). Bij de groep zelfstandige vrouwen tekende men zelfs een stijging op van 71 procent.
  • Volgens het RIZIV gaf België in 2021 meer dan 1,8 miljard euro uit aan uitkeringen voor langdurig zieken ten gevolge van een burn-out of depressie. Dat is een toename van maar liefst 60 procent in vergelijking met vijf jaar daarvoor.

Klachten slepen aan

De oorzaken: De vergrijzing en langer doorgaan.

  • Het toenemend aantal invaliden is volgens een rapport van de Nationale Bank van België (NBB) te verklaren door de vergrijzing en de moeilijkheid om in België vervroegd de arbeidsmarkt te verlaten. Door een verslechterde gezondheid op latere leeftijd vallen die mensen vaker uit.
  • Ook de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt speelt mee, denkt de NBB. Zij hebben vaker last van chronische gezondheidsproblemen, wat verklaard kan worden doordat ze nog vaker het huishouden combineren met een carrière. Die combinatie zorgt ook voor een grotere psychische belasting.
  • Het groeiend aantal zelfstandigen met ernstige klachten is dan weer te wijten aan het feit dat zij lang doorgaan met werken en kleinere gezondheidsproblemen negeren. Als alles samenkomt en de klachten ernstig worden, vallen ze langdurig uit.
Meer