Met de groeten van Donald Trump: 2018, het jaar waarin Amerikaanse bedrijven worden overspoeld met cash

Amerikaanse bedrijven zullen dit jaar 1.500 miljard dollar aan hun aandeelhouders uitkeren. Het grootste gedeelte door middel van de zogenaamde ‘share buyback’, de rest via dividenden.

Het wordt stilaan duidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de eind vorige jaar door president Trump doorgevoerde historische belastingverlaging en van de repatriëring van een  deel van het geld dat Amerikaanse bedrijven in het buitenland hadden geparkeerd. 

Een aantal bedrijven deed de voorbije weken al spectaculaire aankondigingen inzake loonsverhogingen en bonussen voor zijn werknemers. Maar het gros van het geld lijkt – tot ongenoegen van de Democraten – bij de aandeelhouders terecht te zullen komen.

Aandeelhouders profiteren op 2 manieren

Dat gebeurt op 2 manieren: eerst is er uiteraard de uitbetaling van dividenden. Daarnaast ook de terugaankoop door bedrijven van de eigen aandelen, de zogenaamde share buybacks.  

Een bedrijf koopt eigen aandelen terug van aandeelhouders, waarbij het geld uiteraard bij die aandeelhouder terechtkomt. En het gaat om kolossale bedragen, want in de financiële media is sprake van niet minder dan 1.000 miljard dollar voor het jaar 2018. 

Volgens de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zou 650 miljard dollar daarvan naar share buybacks gaan, JP Morgan heeft het zelfs over 800 miljard dollar. In 2017 was dat nog ‘amper’ 400 miljard geweest.  Dan zijn er nog de schattingen met betrekking tot de dividenden. Ook daar is sprake van meer dan 500 miljard dollar. Een geld-tsunami als het ware. 

Uiteraard zullen ook de budgetten voor investeringen en Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) worden opgetrokken. Maar die zijn met schattingen van respectievelijk 11% en 10% een pak minder spectaculair.

Kruimels voor de werknemers

Werknemers zouden op hun beurt kunnen rekenen op een loonopslag en/of andere voordelen van 6%. Kruimels, zeggen de Democraten, die het debat over de inkomensongelijkheid tussen werknemers en aandeelhouders opnieuw aanzwengelen. Minister van Financiën Steven Mnuchin had beloofd dat 70% van dat geld bij de werknemers terecht zou komen.  

Maar alles wijst er op dat 2018 zoals kon worden verwacht opnieuw een uitzonderlijk jaar wordt voor Amerikaanse bedrijven. Net zoals Donald Trump het had beloofd. Een van zijn vele verkiezingsbeloftes is op die manier ingelost, maar wel met een groter voordeel voor de aandeelhouders dan voor zijn basis, de ‘forgotten people’.

Meer