Wat is de laagste rentevoet voor een autolening?

Het eerste aspect wat vrijwel in alle gevallen aan de orde komt als er gesproken wordt over geld lenen is de rentevoet. Dit is dan ook het aspect waar vrijwel elke consument als eerste naar zal kijken, want de rentevoet is immers zeer bepalend bij een lening en vertelt je een heleboel over het verloop ervan. Wanneer je echter wilt bepalen of een kredietverstrekker dure of goedkope leningen aanbiedt, zal niet alleen worden bepaald door de hoogte van de rente. Het is dan ook niet vreemd dat vergelijkingswebsites voor leningen in een heleboel gevallen hun vergelijking alleen hierop baseren en er de meeste aandacht aan schenken.

Autoleningen en hun rentevoet

Zodra je meerdere leningen gaat vergelijken, dan zal je waarschijnlijk al snel opvallen dat bij autoleningen in verhouding tot de meeste andere leningen waar je uit zou kunnen kiezen de rentevoet niet buitengewoon hoog zal zijn. Vaak zelfs is de rente die over een autolening wordt berekend veel lager dan bij een persoonlijke lening. Deze lagere rente zorgt er mede voor dat een autolening door een groot aantal consumenten veel aantrekkelijk wordt gevonden.

De lagere rente van een autolening zal dan ook prima resultaten opleveren als je op zoek bent naar een voordelige lening om een wagen mee te financieren. Door een leensimulatie voor een autolening uit te voeren, kun je exact te weten komen hoe hoog de uiteindelijke leenkosten zullen zijn als je een bepaalde lening af gaat sluiten. De hoogte van de leenkosten voor een autolening hangen uiteraard direct samen met de hoogte van de leensom van de lening. Bij vrijwel alle kredietverstrekkers behoort de autolening doorgaans tot de meest voordelige leningen, maar dat wil niet automatisch zeggen dat je bij elke aangeboden autolening eveneens een goede deal eromheen kunt sluiten.

Zelfs als de autolening meestal één van de meest voordelige leningen in het assortiment van een kredietverstrekker is, dan nog kan deze bij sommige aanbieders nog altijd behoorlijk in de papieren lopen en alleen maar voordelig lijken ten opzichte van de overige leningvormen die aan worden geboden. Om die reden dien je niet de leningen te gaan vergelijken van slechts één kredietverstrekker, want wanneer je dat doet, zal de autolening inderdaad uitstekend uit de bus komen. In plaats daarvan kun je beter kijken naar de autoleningen van meerdere kredietverstrekkers en al snel in de gaten krijgen welke autolening er echt met kop en schouders bovenuit steekt. Wanneer je weet welke autolening werkelijk goedkoop is, dan is het een stuk eenvoudiger om een goede beslissing te nemen en dus geld te besparen op de leenkosten.

Verschillende rentevoet bij uiteenlopende leensommen

In de regel zullen de meest leensimulaties uitwijzen dat de rentevoet bij verschillende kredietverstrekkers sterk uiteen kunnen lopen op het moment dat je meerdere autoleningen onder de loep neemt. Dit kan onder andere betekenen dat een autolening van bijvoorbeeld 2500 euro een totaal andere rentevoet kan hebben in vergelijking tot een autolening met een leensom van 10000 euro. Doordat je gemakkelijk dit soort verschillen kunt achterhalen, is het nut van leensimulaties bij het vinden van de meest voordelige autolening nog maar eens bewezen. Dit soort verschillen in rentevoet zijn namelijk op deze manier beter in beeld te brengen. Het gevolg kan zelfs zijn dat je besluit om een ander bedrag te gaan lenen dan je aanvankelijk van plan was alleen vanwege het feit dat je dan tegen een gunstigere rentevoet geld kunt lenen voor de financiering van je auto.

Verschillende rentevoeten bij uiteenlopende looptijden

De verschillen in rentevoeten bij autoleningen, maar eveneens bij andere leenvormen, hebben overigens niet enkel en alleen te maken met de hoogte van de leensom, maar eveneens met de duur van de lening (ook wel de looptijd genoemd). De looptijd van een autolening is om die reden dan ook een prima middel om mee te spelen tijdens het uitvoeren van een leensimulatie. Op die manier kun je er immers achterkomen bij welke looptijd je de laagst mogelijke rentevoet kunt behalen. Natuurlijk kun je door de juiste looptijd te kiezen, lagere maandlasten krijgt waardoor de totale lening eveneens een stuk aantrekkelijkere tarieven met zich mee zal brengen terwijl de rentevoet gelijk zal blijven.

Door bijvoorbeeld de looptijd van een autolening te verlengen, zul je weliswaar langer over de aflossing van de schuld doen, maar aan de andere kant zorg je er wel voor dat de maandlasten beter gedragen kunnen worden en er eveneens wat meer financiële speelruimte zal zijn. Wanneer je immers niet voldoende marge inbouwt bij het afsluiten van een lening zal de kans dat er uiteindelijk een achterstand in de aflossing zal ontstaan uiteraard groter zijn. Door de marges wat te verruimen kun je echter dit financieel beter opvangen en (betalings)problemen doorgaans voorkomen. Het vinden van een autolening met lage rentevoet kan ervoor zorgen dat er wat meer marge wordt ingebouwd en je dus meer verantwoord geld kunt lenen voor de financiering van je auto.

Beïnvloeding van een lening door het JKP

Het jaarlijks kostenpercentage (afgekort JKP) zal leningen uiteraard buitengewoon veel kunnen beïnvloeden. In feite is het JKP dan ook de meest belangrijke factor als het gaat om de grootste verschillen tussen diverse kredietverstrekkers en de leningen die zij aanbieden. Grote verschillen in de rentevoet wijzen nu eenmaal ook op grote verschillen in de uiteindelijke leenkosten en op welke manier deze kosten tot stand zijn gekomen. Het JKP is wat de kosten betreft dus zonder twijfel de meest belangrijke graadmeter voor diverse leningen.

Ondanks het feit dat het JKP dus zo belangrijk is, zou je dit niet als de enige graadmeter mogen zien als je te weten wilt komen met welke lening je te maken hebt en of je deze kunt kiezen als je verantwoord geld wilt lenen voor de financiering van een auto. Er zijn immers nog meer graadmeters waar je rekening mee dient te houden voordat je een goede beslissing kunt nemen. Deze factoren zullen echter vaak van een aanzienlijk minder belang zijn dan het JKP. De meeste mensen die geld willen gaan lenen, ongeachte het leendoel, zullen het JKP doorgaans blijven ebschouwen als de meest bepalende factoren ten aanzien van de uiteindelijke leenkosten die zijn moeten gaan betalen.

Leenvoorwaarden zijn eveneens essentieel

Behalve naar de rentevoet van een lening zul je dan ook altijd nog naar een aantal andere aspecten moeten kijken als je een autolening aan wilt gaan, bijvoorbeeld naar de algemene voorwaarden die een bepaalde kredietverstrekker aan een lening heeft gekoppeld. De algemenen leenvoorwaarden dien je dan ook, naast de rentevoet, eveneens nauwkeurig te bestuderen. Er kunnen immers uiteenlopende situaties zijn waarbij het absoluut erg interessant zal zijn om te weten wat een kredietverstrekker hierover in diens algemene leenvoorwaarden op heeft genomen. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een situatie waarin je de lening vervroegd af wilt gaan lossen. In bepaalde gevallen kan een kredietverstrekker je dan verplichten om een soort boete te betalen, of is een vervroegde aflossing zelfs helemaal niet mogelijk als je de betreffende lening bij deze aanbieder afsluit. Dit soort zaken zul je altijd in de algemene leenvoorwaarden terug kunnen vinden en bovendien is het altijd handig om te weten hoe er met dergelijke voorwaarden om wordt gegaan.

Rentevoeten vergelijken

Om de autolening met de laagste rentevoet te kunnen vinden, is altijd een kwestie van vergelijkingen maken. Met het maken van vergelijkingen zal de zoektocht naar de meest voordelige autolening dan ook vaak (horen te) beginnen. Pas nadat je dit hebt gedaan, kun je je verder gaan verdiepen in de specifieke voorwaarden die aan de lening zijn verbonden. Aanvankelijk is het vaak voldoende om deze voorwaarden een keer globaal door te nemen.

Dit neemt overigens niet weg dat een lage rentevoet bij het lenen van geld het meest tot de verbeelding blijft spreken bij de meeste mensen en om die reden zullen een heleboel consumenten de rentevoet dan ook blijven zien als de meest belangrijke factor bij het aangaan van een (auto)lening. Door diverse rentevoeten met elkaar te vergelijken, zul je al een aardig eind in de juiste richting van een autolening met de laagste rente komen doordat je zo de duurdere leningen en kredietverstrekkers al snel opzij kunt schuiven. Te veel betalen voor een autolening is dan ook lang niet meer zo voor de hand liggend of zelfs helemaal uitgesloten.

Conclusie

Geld lenen voor de financiering van een auto zal in de regel nooit kosteloos plaats kunnen vinden (en wellicht alleen mogelijk zijn als je onderhands geld leent van bijvoorbeeld een familielid of een goede vriend) waardoor het vrijwel altijd noodzakelijk zal zijn om op zoek te gaan naar een reguliere kredietverstrekker die je een voordelige autolening aan kan bieden. De laagste rentevoet voor een autolening vinden, lijkt op het eerste gezicht wellicht een speld zoeken in een hooiberg, maar wanneer je goede vergelijkingen gaat maken tussen autoleningen van verschillende kredietverstrekkers, dan blijkt dit meestal reuze mee te vallen. Je zult immers al snel in de gaten krijgen welke leningen echt te duur zijn en bij welke kredietverstrekker je juist wel een redelijke aanbieding krijgt.

 

Wanneer je naast de rentevoeten ook nog eens goed naar de verschillende leenvoorwaarden hebt gekeken, kan het vinden van een voordelige autolening haast niet meer mislukken. Je weet dan immers precies waar je aan toe zult zijn als je een bepaalde lening aangaat zodat vervelende (financiële) verrassingen achteraf nagenoeg uitgesloten zullen zijn. Door goede vergelijkingen te maken (en dus de nodige tijd en moeite te steken in de zoektocht naar de meest voordelige autolening) kun je de uiteindelijke leenkosten aanzienlijk verlagen en dat is uiteraard mooi meegenomen.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20