Intrestvoet lening op afbetaling

 

Geld lenen kost geld is een waarschuwing die je vandaag de dag op allerlei plaatsen tegenkomt die iets met het verstrekken van leningen en kredieten te maken hebben. Deze waarschuwing komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen en je dient je dan ook goed te beseffen dat een kredietverstrekker in de regel niet kosteloos geld aan je uit zal lenen. Over de openstaande schuld zal in de meeste gevallen dan ook een bepaalde intrest worden berekend. Deze intrest is niet alleen een vergoeding voor de bereidheid van de kredietverstrekker om je geld te lenen, maar ook om het risico te dekken dat hij, of zij, loopt door diens eigen kapitaal aan anderen tijdelijk ter beschikking te stellen.

In de praktijk blijkt er echter een ruim aanbod te zijn van zowel leningen op afbetaling als van intrestformules. Door de juiste keuze te maken, kan een kredietnemer dan ook aardig wat euro’s besparen op de uiteindelijk leenkosten. Hieronder hebben we de nodige informatie voor je verzameld met betrekking tot geld lenen en de intrest die daar bij komt kijken zodat je beter voorbereid aan je zoektocht naar de meest gunstige lening op afbetaling kunt gaan beginnen en er hopelijk zoveel mogelijk voordeel uit kunt slepen.

Wat is een lening op afbetaling?

Een lening op afbetaling kan worden omschreven als een leenvorm die wordt verstrekt door een gespecialiseerde kredietverstrekker, zoals een bank. De kredietverstrekker zal je een bepaalde geldsom uitlenen voor een van tevoren bepaalde tijdspanne. Als kredietnemer dien je vervolgens op vaste tijdstippen een gedeelte van het geleend bedrag, samen met de berekende intrest, terug te betalen. De leenovereenkomst zal niet in alle gevallen vermelden voor welk doel je het geleend geld dient te gebruiken. In de praktijk hebben echter een groot aantal kredietverstrekkers hun leningen op afbetaling van een commerciële naam voorzien, zoals onder andere.

  • een autolening,
  • een tuinlening,
  • een vakantielening,
  • een renovatielening.

Het principe dat schuilgaat achter al deze benamingen is echter gelijk: het zijn namelijk allemaal leningen op afbetaling.

Wat is de intrestvoet?

De intrestvoet die wordt berekend over een lening zal bepalen hoeveel intrest je aan de kredietverstrekker moet gaan betalen over de openstaande schuld. De intrest komt dus nog bovenop de periodieke aflossingen die van tevoren af zijn gesproken. Elke aflossing zal dan ook bestaan uit een afbetalingsdeel en een intrestdeel.

Wanneer je een lening op afbetaling afsluit, kun je doorgaans kiezen tussen 2 soorten intrest, te weten:

  • de vaste intrestvoet: deze rentevoet, die overeen is gekomen door het leencontract te ondertekenen, zal van toepassing blijven voor de duur van de gehele looptijd van de lening op afbetaling. Een vaste rentevoet kan een ideale oplossing zijn op momenten dat de rente laag staat. Je hebt dan namelijk de zekerheid dat je van te voren het bedrag kent dat je elke maand dient af te betalen in de periode dat de lening loopt.
  • de variabele intrestvoet: op het ogenblik dat het leencontract wordt ondertekend zal de basisrentevoet vast zijn gelegd, maar deze kan op contractueel bepaalde tijdstippen aan worden gepast aan de hand van de veranderingen en ontwikkelingen van een bepaalde referentie-index. Deze index zal zijn gebaseerd op de fluctuaties van de intrestvoeten op de financiële markt. Indien je dus voor een variabele rentevoet kiest bij het afsluiten van een lening op afbetaling, dan zul dus meer risico lopen, maar je kunt er eveneens je voordeel mee doen omdat de intrestvoet in het begin van de afbetalingen over het algemeen lager ligt. De intrestvoet kan, afhankelijk van de formule die je hebt gekozen, tijdens de volledige looptijd van de lening op afbetaling meerdere malen aan worden gepast, bijvoorbeeld elk jaar of elke 5 jaar. Het bedrag dat je iedere maand terug moet betalen aan de kredietverstrekker kan om die reden dan ook gaan stijgen of juist gaan dalen. 

Voordelen van een vaste intrestvoet

Indien je kiest voor een lening op afbetaling met een vaste intrestvoet, dan zal dat zeker wat voordelen met zich meebrengen. Je kunt hierbij onder andere denken aan een situatie waarbij de rente laag staat en de vaste intrestvoet niet zal veranderen op het ogenblik dat de rente op de financiële markten een stijging laat zien. In de praktijk betekent dit dat de leenkosten die je uiteindelijk zult maken gelijk zullen blijven en ook dat je maandelijkse aflossingtermijnen onveranderd zullen blijven gedurende de volledige looptijd van de lening op afbetaling.

Nadelen van een vaste intrestvoet

Wanneer je echter voor een lening op afbetaling met een vaste intrestvoet kiest wanneer de rente hoog is, dan zul je aan deze hoge intrestvoet vastzitten zolang de looptijd van de lening op afbetaling nog niet is verstreken, zelfs als de rente op de financiële markten is gedaald. De enige manier om van een rentedaling te kunnen profiteren, is door de dure lening op afbetaling vervroegd af te lossen met geld dat je door middel van een goedkopere lening tot je beschikking hebt gekregen. De afbetalingen die je elke maand dient te voldoen zullen dan immers minder hoog worden omdat je zo wel van de dalende rente kunt profiteren. En vaste intrestvoet zal over het algemeen bovendien wat hoger liggen, dan wanneer je voor een variabele intrest zou hebben gekozen.

Voordelen van een variabele intrestvoet

In het bijzonder in het begin van de afbetalingen van een lening kan een variabele intrestvoet aanzienlijk meer voordelen hebben dan een lening op afbetaling met een vaste intrestvoet. Op het moment dat de rente daalt, dan hoef je immers minder intrest over de openstaande schuld te betalen. Juist om die reden wordt in een groot aantal gevallen voor deze formule gekozen als de rente hoog staat. Kredietnemers hopen dan namelijk dat tijdens de looptijd van de lening op afbetaling de intrest zal gaan dalen. 

Bij wet is overigens vastgelegd dat de intrestvoeten niet alleen moeten kunnen stijgen, maar uiteraard ook kunnen dalen. Hierbij is het trouwens niet toegestaan dat de intrest meer dan verdubbeld. Op die manier kan een intrestvoet van 4 procent dus hooguit tot 8 procent oplopen. Aan de andere kant is het in principe wel mogelijk om een daling van de intrest tot 0 procent te laten dalen.

Een aantal financiële instellingen die leningen en kredieten aanbieden, zullen echter een variabele intrestvoet met een ‘cap’ oftewel een bovengrens aanbieden. In dit geval zal de maximaal toegestane afwijking op de algemene regel vast worden gelegd. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat een bovengrens van +2 een rentevoet van 4 procent met hooguit 6 procent kan stijgen op het moment dat de rente op de financiële markten in de lift zit.

Nadelen van een variabele intrestvoet

Indien de intrestvoeten op de financiele markten een stijgende lijn laten zien, dan heeft dat absoluut gevolgen op de contractueel vastgelegde data waarop je intrestvoeten herzien kunnen worden. De wet bouwt hier echter wel een aantal grenzen in zodat je niet het slachtoffer kunt worden van enorme woekerrentes. Je zult in dat geval echter wel elke maand een hoger bedrag terug moeten gaan betalen overde schuld die je nog open hebt staan bij de kredietverstrekker

Intresttips bij het afsluiten van een lening op afbetaling

Het afsluiten van een lening op afbetaling is iets dat de meeste mensen niet elke dag doen. Het gros van de kredietnemers zal dan ook niet echt veel kaas hebben gegeten van een heleboel zaken die aan de orde zullen komen bij het vinden van de meest gunstige leendeal. Wanneer je ook niet goed weet welke wegen je moet bewandelen, of gewoon nog wat nuttige tips kunt gebruiken, dan is verder lezen zeker aan te bevelen. Hieronder hebben we namelijk enkele goede tips voor je klaarstaan die betrekking hebben op de intrest over een lening op afbetaling.

  • Op momenten dat de rente op de financiële markten laag is, kies je bij voorkeur voor een lening op afbetaling met een vaste intrestvoet. Voor de duur van de gehele looptijd van deze lening kun je dan immers van een voordelige intrestvoet blijven profiteren.
  • Wanneer de rente op de financiële markten daarentegen hoog staat, dan kies je beter voor een lening op afbetaling met een variabele intrestvoet. Uiteraard dien je in alle gevallen informatie in te winnen bij de kredietverstrekker ten aanzien van eventueel voordeel dat je kunt behalen uit het systeem met een bovengrens. Op het ogenblik dat een mogelijke stijging van de intrestvoet op de gekozen lening beperkt wordt, kun je daar namelijk je voordeel mee doen.

Wanneer kies je voor welke intrestvorm?

Bij het afsluiten van een gunstige lening op afbetaling zal een heleboel afhangen van de intrestvorm die je kiest, en dus van het financieel risico dat je bereid bent om te nemen. Maar wanneer kies je nu voor een vaste intrestvoet, en op welk moment is juist een variabele intrestvoet aanzienlijk gunstiger?

Op het ogenblik dat je de keuze maakt om een lening op afbetaling af te sluiten tegen een vaste intrestvoet, dan weer je zeker dat de rente over de openstaande schuld tijdens de looptijd niet zal stijgen. Als nadeel wordt echter vaak genoemd dat de intrestvoet in dit geval wat hoger liggen dan bij een variabele intrest. Om dus te kunnen profiteren van een gedaalde intrest zul je dus je lening op afbetaling eerst volledig moet laten herzien. Een lening op afbetaling met een vaste intrestvoet zal dan ook in het bijzonder interessant zijn wanneer je een zo hoog mogelijke lening afsluit en als de rente op de financiële markten niet te hoog staat.

Een lening op afbetaling aangaan met een variabele intrestvoet is op zich het meest voordelig, maar wanneer er zich een intrestdaling aandient, zal je lening nog gunstiger uitvallen. Met deze leenformule heb je overigens wel wat minder zekerheid over het af te betalen bedrag. Gelukkig heeft de wetgever ervoor gezorgd dat er aan deze variabiliteit wel een zekere grens is gesteld. Bij de meeste kredietverstrekker kan de intrestvoet hooguit met 5 procent stijgen (en meestal ook dalen). In de financiële wereld wordt in dit geval vaak gesproken van +5/-5′.

Conclusie

Niemand zal graag te veel betalen voor een lening op afbetaling. Geld lenen is op zich immers al duur genoeg. Om die reden is het dan ook van groot belang dat je een lening kiest met de meest gunstige intrestvoet en intrestformule. Voordat je een definitieve leenaanvraag indient bij een bank, of andere financiële instelling, zul je dan ook dienen te bepalen of je gaat voor extra zekerheid, of dat je toch liever (tijdelijk) wilt profiteren van een erg gunstige intrestvoet.

De lening op afbetaling die je kiest, zal dan ook voor een groot deel worden bepaald door de intrestvoet die eraan is gekoppeld en de rentevoet op de verschillende financiële markten op dat moment. In de praktijk betekent dit dan ook dat de ene lening op afbetaling en/of de intrestformule van de ene kredietnemer niet even gunstig uit hoeft te vallen voor een ander. Vaak kan het zelfs van geval tot geval verschillen of je beter voor een lening op afbetaling met een variabele- of een vaste intrest de meeste voordelen met zich mee zal brengen voor een individuele kredietnemer. Door verantwoord en oplettend te werk te gaan, kun je dan ook in de meeste gevallen een heleboel geld besparen op de uiteindelijke leenkosten die je maakt bij het aangaan van een lening op afbetaling.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20