Waarvoor staat een bitcoin block halving?

Eén van de redenen voor de populariteit van cryptomunt bitcoin, is het feit dat de gebruikers iets kunnen verdienen. Gebruikers die een transactie te verwerken, krijgen daarvoor een ‘block reward’. Alleen: deze vergoeding daalt om de zoveel tijd en dat gebeurt tijdens een ‘bitcoin block halving’. Hoe werkt dat juist? En waarom gebeurt dat?

Een bitcoin block halving is het moment waarop de vergoeding of beloning voor ‘miners’ gehalveerd wordt. Zo’n halvering gebeurt niet enkel bij bitcoin, maar zo goed als alle cryptomunten hebben een algoritme om de vergoeding per blok te bepalen. In dit artikel vertellen we alles over de halveringen die bij bitcoin plaatsvinden.

Vanwaar komt die halving?

Om de bitcoin block halving eenvoudig uit te leggen, moeten we het eerst en vooral hebben over de cryptomunt bitcoin op zich. De basis voor het bestaan van bitcoin werd in 2008 gelegd. Toen verscheen er op een mooie dag een whitepaper in de mailbox van mensen met interesse in cryptografie. Het document beschreef een gedecentraliseerd elektronisch geldsysteem, bitcoin, met achterliggende technologie, blockchain.

De hele uitleg werd geschreven door ene Satoshi Nakamoto. Dat is een groep of persoon waarvan de identiteit nog altijd onbekend is. Feit is dat Satoshi Nakamoto de regels achter de cryptomunt bitcoin nauwkeurig vastlegde. Eén daarvan is dat er maximaal 21 miljoen stuks bestaan. Daarvan is ondertussen zeker 85 procent gemined.

Een vergoeding om te minen

Wat is minen nu weer? Wel, om transacties vast te leggen in het blockchain-systeem, moeten deze een validering krijgen van de gebruikers van de blockchain. Die houdt namelijk alle verrichte transacties bij, maar daarvoor moeten die transacties in een blok geplaatst worden. Dat verzamelen van transacties in blokken gebeurt door ‘miners’, die een beloning of vergoeding voor krijgen. Daarnaast krijgen ze ook een variabele vergoeding per transactie die ze verwerken.

Die vergoeding of beloning krijgen ze omdat het niet evident is om te minen. Om dat te kunnen, moet men namelijk een computer met meerdere grafische kaarten hebben. Dit komt door de de gigantische hoeveelheid rekenkracht die nodig is. Voor gewone consumenten is het niet al lang niet meer interessant om te beginnen minen, want tegenwoordig zijn er heuse ‘farms’ – met grote serverparken – die zich ermee bezighouden.

Wachten op de derde halving

Die vergoeding of ‘block reward’ krijgen miners betaald in de vorm van bitcoins zelf, maar vaak verkopen ze die meteen weer om de kosten voor het minen te dekken. Nu is het zo dat die beloning om de zoveel tijd gehalveerd wordt, vandaar de term ‘bitcoin block halving’. Ongeveer om de 4 jaar vindt een halvering plaats, de precieze berekening gebeurt aan de hand van de snelheid dat blokken toegevoegd worden én het maximum aantal blokken.

Tussen 3 januari 2009 – de dag waarop het eerste blok gemined werd – en 28 november 2012 bedroeg de vergoeding 50 bitcoins. Daarna halveerde de vergoeding tot 25 bitcoins. Op 7 september 2016 vond de tweede halving dan plaats: de block reward bedroeg toen nog 12,5 bitcoins. Nu is het wachten op de derde halvering, die ergens in mei 2020 verwacht wordt. Miners zullen vanaf dan nog 6,25 bitcoins krijgen als block reward.

Doel: het creëren van schaarste

Rest nog de vraag waarom de block reward gehalveerd moet worden. De reden gaat als volgt: het creëren van schaarste. De miners krijgen zoals gezegd hun beloning uitbetaald in bitcoins, die ze vervolgens vaak verkopen. Als deze beloning lager wordt, zullen ze minder geneigd zijn om die bitcoins direct van de hand te doen. Het aanbod neemt bijgevolg af, wat de prijs van bitcoin zal laten stijgen.

Daarnaast wou Satoshi Nakamoto een oplossing vinden voor de intense inflatie waarmee fiatgeld, zoals de euro en de dollar, te kampen heeft. Inflatie is de jaarlijkse stijging van de prijzen en bijgevolg de waardevermindering van geld. Waar monetaire overheden met vele middelen proberen om de inflatie in toom te houden bij echte munten, is dat bij cryptomunten niet echt nodig. De bitcoin die Satoshi Nakamoto voor ogen had, heeft een systeem om ervoor te zorgen dat de inflatie ooit richting 0 procent gaat.

En in de toekomst?

We vermeldden het al een paar keer: het maximumaantal bitcoins ligt op 21 miljoen stuks. Men gaat ervan uit dat de laatste eenheid bitcoin gemined zal worden in 2140, wat dus sowieso nog een hele tijd is. Er zullen nog heel wat halveringen volgen in de toekomst, onder meer in 2024 – de vergoeding bedraagt dan nog 3,125 bitcoins – en 2028.

Betekent dat dan dat de miners minder vergoed worden voor hun werk? In principe wel, maar dan wordt er geen rekening gehouden met de transactiekosten. Miners krijgen namelijk ook een variabele ‘fee’ of vergoeding voor elke transactie die ze verwerken, naast de vaste block reward. Die variabele vergoeding is afhankelijk van de grootte van de transactie en de snelheid van de verwerking. Als een gebruiker zijn transactie snel uitgevoerd wil zien, zal hij een hogere ‘fee’ moeten betalen. Grotere transacties kosten ook meer dan kleintjes.

Bij de laatste halvering zullen de miners geen block reward meer krijgen voor hun werk, maar de transactiekosten blijven uiteraard bestaan én die zullen steeds belangrijker worden. Het is bovendien niet gezegd dat de transactiekosten dan significant zullen stijgen. Er zijn namelijk heel wat ontwikkelingen gaande die ervoor moeten zorgen dat de transacties vlot en goedkoop blijven verlopen.

Meer