Vuurwapens bij Amerikaanse jongeren nu grotere doodsoorzaak dan verkeersongevallen

In de Verenigde Staten hebben vuurwapens vorig jaar verkeersongevallen verdrongen als de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen en adolescenten. Dat zegt een studie van wetenschappers aan de University of Michigan, gebaseerd op data van de Centers for Disease Control and Prevention twee jaar geleden, waarbij gekeken werd naar de belangrijkste doodsoorzaken voor personen tussen de één en negentien jaar in de Verenigde Staten.

De onderzoekers constateerden daarbij dat het aantal sterfgevallen door vuurwapens onder kinderen en adolescenten op een jaar tijd met 29 procent is gestegen.

Trend

“De toenemende mortaliteit door vuurwapens is een trend op langere termijn en toont aan dat het land er nog steeds niet in slaagt zijn jongste bevolking tegen een vermijdbare doodsoorzaak te beschermen”, zeggen de onderzoekers Jason Goldstick, Rebecca Cunningham en Patrick Carter.

“Recente investeringen in onderzoek naar de preventie van vuurwapenletsel, naast de financiering van geweldspreventie door de gemeenschap in de federale begroting, betekenen een stap in de goede richting, maar dit momentum moet worden voortgezet indien men deze alarmerende trend echt wil doorbreken.”

“De resultaten van de studie weerspiegelt een stijgende trend in het vuurwapengeweld in het hele land”, merken de onderzoekers nog op. Meer dan 4.300 jongeren tussen één tot negentien jaar kwamen in de Verenigde Staten twee jaar geleden door het gebruik van vuurwapens om het leven. Daarbij was er sprake van zowel moorden, zelfmoorden als ongevallen.”

“Verkeersongevallen veroorzaakten twee jaar geleden ongeveer 3.900 overlijdens onder kinderen en adolescenten. De derde plaats in de overlijdens bij jongeren wordt ingenomen door drugsvergiftiging. Daar werd een stijging met meer dan 83 procent tot meer dan 1.700 slachtoffers gemeld.”

“Ongevallen met motorvoertuigen waren historisch altijd met een grote marge de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en adolescenten”, zeggen de onderzoekers nog. “Maar de voertuigen en de verkeerssituaties zijn steeds veiliger geworden, waardoor het aantal overlijdens de voorbije twintig jaar drastisch kon worden beperkt.”

Moorden

“Wetenschappelijke vorderingen op het gebied van letselpreventie speelde een cruciale rol bij het terugdringen van het aantal doden in verkeersongevallen, zonder auto’s van de weg te moeten halen”, betogen de wetenschappers. “We hebben hier een reële kans om een ​​vergelijkbare impact te genereren voor het verminderen van het aantal doden door vuurwapens.”

De onderzoekers merken nog op dat twee jaar geleden in de Verenigde Staten in totaal meer dan 45.000 mensen door toedoen van vuurwapens om het leven kwamen. Dat was ruim 13 procent meer dan het jaar voordien. “De stijging was vooral te wijten aan moorden, die een toename met meer dan 33 procent lieten optekenen”, luidt het. “Bij zelfmoorden werd een stijging met ongeveer 1 procent genoteerd.

“Geweld met vuurwapens is een van de meest cruciale uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd”, waarschuwen de wetenschappers. “Op basis van de laatste federale gegevens moet worden vastgesteld dat deze crisis steeds intenser wordt. Alle mogelijke kennis moet daarbij dan ook worden ingezet om het probleem aan te pakken.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20