Frontex: Westelijke Balkan Europese poort voor invoer illegale wapens

De Westelijke Balkan is voor de illegale invoer van wapens in de Europese Unie de belangrijkste toegangspoort. Dat blijkt uit een rapport van Frontex, het agentschap dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de grenzen van de Europese Unie.

In de nabije toekomst zouden volgens het agentschap vooral gedemonteerde wapens voor de Europese grensbewaking een belangrijke uitdaging kunnen vormen.

Kleine hoeveelheden

“Frontex meldde dat 39 procent van de voorraden gesmokkelde wapens die door Europese grenscontroles konden worden onderschept, in de Westelijke Balkan in beslag werden genomen”, voert het platform Balkan Security Network aan.

“Die locaties vertegenwoordigden tevens 9 procent van alle betrapte pogingen om wapens de Europese Unie binnen te smokkelen. Op geen enkele andere Europese grens kon volgens Frontex een grotere activiteit rond wapensmokkel worden opgetekend.”

Na de Westelijke Balkan identificeerde Frontex ook de grenzen met Oekraïne, Moldavië en Turkije als risicovolle punten voor illegale wapentrafieken.

Opgemerkt wordt dat de smokkelaars zich vooral specialiseren in relatief kleine hoeveelheden wapens en munitie, die vooral in personenwagens over de grens worden gebracht.

De wapens blijken volgens Frontex vooral afkomstig uit landen die in een recent verleden met een gewapend conflict hebben moeten afrekenen. Vooral handvuurwapens en andere lichte wapens blijken langsheen de smokkelroutes te worden getransporteerd. Explosieven zouden daarentegen zelden worden onderschept.

Frontex waarschuwt nog dat de smokkel van gedemonteerde vuurwapens de volgende jaren een groot probleem kan worden. “Het is immers veel moeilijker om die onderdelen te identificeren”, wordt er aangevoerd. “Bovendien kunnen gesmokkelde onderdelen verder worden aangevuld met componenten die met 3D-printing worden vervaardigd.”

Illegale drugs

Daarnaast merkt Frontex op dat – ondanks de uitbraak van de coronapandemie – ook bij de onderschepping van illegale drugs nieuwe records werden gebroken. De voorraden die in beslag werden genomen, bestonden voor 68 procent uit hasj, 14 procent uit cannabis en 9 procent uit cocaïne.

Concreet werden ongeveer 208 ton hasj, 24 ton cocaïne, 2,5 ton cannabis en 177 kilogram heroïne in beslag genomen. De belangrijkste aanvoerroutes lopen langs Noord-Afrika, de Adriatische Zee en de Westelijke Balkan.

Zuidoost-Europa en de Westelijke Balkan zijn volgens Frontex binnen Europa de belangrijkste regio’s voor het kweken van cannabis in de open lucht. Onder meer in West-Europa gebeurt de teelt binnenshuis.

Frontex zegt verder te vermoeden dat de vraag naar cocaïne in de Europese Unie verder toeneemt. De meeste voorraden worden over zee aangevoerd. De belangrijkste toegangspunten voor drugs uit Brazilië, Ecuador en Colombia zijn Nederland en België.

(kg)

Meer