KBC vreest golf aan wanbetalingen bij winkels en horeca

KBC houdt rekening met ruim 1 miljard euro aan bijkomende kredietverliezen als rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. De grote kredietverlener in België vreest dat een toenemend aantal kmo’s hun leningen niet meer tijdig zullen afbetalen.

Uitzonderlijke tijden. De klassieke financiële modellen geven geen goed beeld van de uitzonderlijke macroeconomische omstandigheden en de overheidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis. Daarom liet KBC bijkomende stresstesten uitvoeren op zijn portefeuilles bedrijfskredieten om beter de kans op wanbetalingen in te schatten.

Zorgen om winkels en horeca. KBC denkt dat kmo’s ‘gemiddeld kwetsbaarder’ zijn dan grote bedrijven, wat zich vertaalt in een hogere waarschijnlijkheid dat ze hun kredieten te laat of helemaal niet afbetalen. Niet alle sectoren zijn blootgesteld aan de nieuwe coronarisico’s. Dit zijn volgens de KBC-experten de activiteiten met de grootste kans op coronagerelateerde betalingsproblemen:

  • Distributie en detailhandel, inclusief autoverkopers, kleding-, elektro- en bouwmaterialenwinkels
  • Hotels, bars en restaurants
  • Verzending en transport
  • Entertainment en vrije tijd, waaronder reisbureaus, touroperators, musea, concertorganisatoren, theaters en kappers
  • Luchtvaart

Voor een goed perspectief: het gaat om slechts 5,2 procent van KBC’s bedrijven- en kmo-portefeuille. De bank verwacht dus geen algemene golf aan afbetalingsproblemen.

Ruim 1 miljard euro aan probleemkredieten. De impact op KBC’s eerste kwartaal is nog beperkt. De groep boekt wegens het grotere risico op coronagerelateerde wanbetalingen een waardevermindering van 43 miljoen euro: het overgrote deel (35 miljoen euro) is voor rekening van de Belgische bankdivisie. Ook in Tsjechië (bijna 6 miljoen euro) houdt KBC rekening met kredietverliezen.

De echte schok moet nog komen. ‘Als gevolg van de coronavirus-pandemie schatten we de bijzondere waardeverminderingen voor het hele jaar 2020 op ongeveer 1,1 miljard euro in ons basisscenario’, meldt KBC. In een optimistisch scenario komt de bank uit op 800 miljoen euro verwachte coronagerelateerde kredietverliezen en in een pessimistisch scenario op 1,6 miljard euro. Het aandeel-KBC dook bij de opening van de Brusselse beurs meteen 7 procent lager.

Waarom dit van belang is. KBC heeft als grote speler op de Belgische kredietmarkt een bevoorrecht zicht op de financiële situatie van kmo’s. Dat de bank zelfs in een optimistisch scenario honderden miljoenen euro’s aan dreigende kredietverliezen ziet, duidt erop dat een golf aan wanbetalingen te verwachten is bij de kwetsbaarste kmo’s.

En de gezinnen? Sommige experts verwachten dat ook steeds meer huishoudens vanaf het najaar zullen kampen met afbetalingsproblemen. Het betaaluitstel dat de overheid met de banksector afsprak, zou de problemen niet doen verdwijnen. KBC verwacht evenwel dat de staat verder zal ingrijpen indien nodig en ziet daarom geen nood om zijn portefeuille van particuliere kredieten aan een stresstest te onderwerpen. De bank spreekt in zijn kwartaalrapport van ‘mogelijke aanvullende overheidsmaatregelen, ervan uitgaande dat overheden er alles aan zullen doen om de negatieve impact te minimaliseren, in het bijzonder voor retailklanten’.

Johan Thijs, de CEO van KBC
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20