Vond Henry Ford Bitcoin 100 jaar geleden al uit?

In 1921 stelde de Amerikaanse industrialist de creatie van een “energiemunt” voor die velen aan Bitcoin doet denken.

Zaterdag ging er op het internetforum Reddit een krantenartikel van The New York Tribune uit 1921 viraal. In het stuk staat te lezen dat de Amerikaanse uitvinder en industrialist Henry Ford het Amerikaanse Congres zijn plan voor een “energiemunteenheid” wil voorleggen. Die munteenheid zou de basis voor een compleet nieuw monetair systeem vormen.

Screenshot Reddit.

De energiemunt zou volgens Ford goud vervangen als de dominante economische rekeneenheid van onze muntstelsels. Hierdoor zou de controle van centrale banken over de globale welvaart gebroken worden en zelfs oorlogen vermeden kunnen worden, meende Ford.

Om deze munt munt te creëren, zou Ford de “grootste energiecentrale ter wereld” bouwen. De munten zelf zouden bepaalde energie-eenheden voorstellen. Het lijkt allemaal bijzonder veel op de cryptomunt Bitcoin, een uitvinding uit 2008 van de anonieme Satoshi Nakamoto, die via een gedecentraliseerd systeem de macht van centrale banken wou breken. Bitcoins worden bovendien “gemined” (lees: verkregen) via het inzetten van enorme hoeveelheden computerrekenkracht, wat evenveel energie verbruikt als de totale stroomconsumptie van volledige landen.

“Breek de controle en je kan oorlog vermijden”

Ford, die in 1903 de Ford Motor Company oprichtte, gaf de krant ook een idee over hoe de munt volgens hem zou werken. “Met het systeem van energiemunteenheden zou een bepaalde hoeveelheid stroom, van bijvoorbeeld het gebruik van een uur lang, gelijk zijn aan één dollar. Het vereist enkel dat we nadenken hoe we de standaardeenheid van geld anders kunnen inrichten dan hoe de internationale banken het ons opleggen,” zei Ford.

Meer details over de energiemunt deelde Ford niet mee. Het Amerikaanse Congres zou er meer over te horen krijgen, meende Ford destijds. De industrialist gaf wel nog mee dat hij het noodzakelijk vond om goud te vervangen als economische rekeneenheid. “Goud is in essentie kwaadaardig omdat het gecontroleerd kan worden en oorlog uitlokt. Breek de controle en je kan oorlog vermijden”, zei Ford. Het is een aanzet die bijzonder veel lijkt op het pleidooi van Bitcoinstichter Satoshi Nakamoto voor een gedecentraliseerd financieel netwerk.

50 jaar na de publicatie van het artikel werd besloten de goudstandaard tijdelijk op te heffen door de regering-Nixon. In 1973 werd de goudstandaard volledig afgeschaft. In de praktijk werd het goudrekensysteem sinds 1931 niet meer gebruikt door de Britse overheid. De VS volgden twee jaar later al.

Henry Ford gereïncarneerd

Hoewel Ford zijn plannen voor een energiemunt nooit kon uitvoeren, werd zijn droom bijna een eeuw later toch vervuld door de ontwikkeling van cryptomunt Bitcoin. Deze digitale munt is ontworpen als het ultieme schaarse goed; volgens de broncode van de munt kunnen er namelijk maar 21 miljoen Bitcoins bestaan. Op dit moment werden er al meer dan 18,8 miljoen Bitcoins gemined. De laatste Bitcoin zal vermoedelijk ergens in 2140 gemined worden. Dat komt omdat er steeds meer rekenkracht nodig is om te delven naar munten.

Bitcoin ligt de afgelopen maanden steeds meer onder vuur omdat het energieslurpende ontginnen van de cryptomunt te vervuilend voor het milieu zou zijn. Voorstanders van de cryptomunt beweren dan weer dat Bitcoinminers steeds vaker hybride- of hernieuwbare energie toepassen en zo de overschakeling op groene energie juist vooruit helpen.

Reddit-gebruikers die de gelijkenissen tussen Bitcoin en het idee van Ford opmerkten, vroegen zich af of Satoshi Nakamoto mogelijk geïnspireerd werd door Ford. Nakamoto heeft in zijn berichten echter nooit de Amerikaanse industrialist vermeld. Sommigen van hen opperden dat Nakamoto wel eens de gereïncarneerde Ford zou kunnen zijn; een speelse verwijzing naar het geloof van de Amerikaan in reïncarnatie.

Lees ook: Waarom is Bitcoin eigenlijk zo waardevol? 6 redenen

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20