Bitcoin verbruikt evenveel elektriciteit als de staat Pakistan

Het energieverbruik van het wereldwijde Bitcoin-netwerk neemt nog steeds toe. Dat staat in een rapport van het persbureau Bloomberg. Opgemerkt wordt dat het netwerk het voorbije jaar in totaal ongeveer 67 terawattuur aan elektriciteit verbruikte, maar dit jaar blijkt dat niveau al op minder dan negen maanden te worden overtroffen.

Tegen het einde van dit jaar verwacht Bloomberg dat het netwerk in totaal 91 terawattuur aan energie zal hebben verbruikt. Dat komt overeen met het totale elektriciteitsverbruik van een land zoals Pakistan.

Duurzaamheid

“Naarmate de prijs van Bitcoin stijgt, sluiten meer miners met minder energiezuinige machines zich bij het netwerk aan”, verklaart Bloomberg de toenemende consumptie. “Daardoor wordt het energieverbuik verder opgedreven. Dit betekent dat het essentieel wordt om de efficiëntie van cryptomining te verbeteren en bij de elektriciteitsvoorziening voor die activiteiten over te stappen op uitstootarme bronnen.”

“Milieuactivisten hebben ook al gewaarschuwd dat de emissies van energie-intensieve Bitcoin-mining een negatieve impact kunnen hebben op de inspanningen om een duurzame economie uit te bouwen.”

De Amerikaanse krant New York Times merkte recent op dat het Bitcoin-netwerk bijna een half procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik opeist. “De voorbije vijf jaar heeft dat verbruik nagenoeg een vertienvoudiging gekend”, meldt de krant. “Het Bitcoin-netwerk gebruikt inmiddels ongeveer dezelfde hoeveelheid elektriciteit als de Amerikaanse staat Washington.”

“Dat verbruik komt bovendien overeen met meer dan een derde van de elektriciteit die nodig is om de residentiële koeling van de Verenigde Staten te garanderen. Het Bitcoin-netwerk consumeert bovendien zeven keer meer elektriciteit dan de volledige wereldwijde activiteit van het technologiebedrijf Google.”

Waarde

“Twaalf jaar geleden was het mogelijk om een Bitcoin met een eenvoudige computer in de woonkamer te minen”, zegt de krant nog. “De energie die bij de ontginning van één Bitcoin toen werd gebruikt, kwam overeen met enkele seconden uit de huishoudelijke elektriciteitsconsumptie. De waarde van een Bitcoin was toen echter nog verwaarloosbaar.”

“Tegenwoordig zou voor de ontginning van een Bitcoin een kamer vol gespecialiseerde machines, elk met een kostprijs van duizenden dollars, moeten worden ingeschakeld.”

“Om één Bitcoin te kunnen ontginnen zou een energie moeten worden ingezet die overeenkomt met het totale elektriciteitsverbruik van een huishouden over een periode van negen jaar. Dat zou neerkomen op een rekening van ongeveer 12.500 dollar. Anderzijds moet worden gesteld dat de waarde van één Bitcoin inmiddels tot ongeveer 45.000 dollar is opgelopen.”

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20