Vlaamse joint-venture: “Recyclage afvalwater kan wasserijen belangrijke besparing opleveren”

De bedrijven Christeyns uit Gent en Veride uit Geel hebben de joint-venture Hydro Global Solutions opgericht voor de levering van oplossingen voor de zuivering en het hergebruik van water aan wasserijen. Door de technologie van de joint-venture zouden de wasserijen het watergebruik aanzienlijk kunnen verminderen. Bovendien zou het mogelijk worden om ook op regenwater beroep te doen, terwijl minstens 80 procent van het afvalwater na elke wasbeurt opnieuw gebruikt zou kunnen worden.

Veride ontwikkelt installaties voor het zuiveren en hergebruik van water. Het bedrijf levert zijn producten aan klanten uit diverse sectoren, waaronder brouwerijen, slachthuizen, zuivelbedrijven en cosmeticaproducenten. Christeyns richt zich met zijn wasserijafdeling tot industriële wasserijen in België en het buitenland.

De joint-venture wil het systeem ‘Hydro for Laundries’ leveren aan wasserijen. Dat systeem zuivert en behandelt water en produceert hoogwaardig proceswater voor een betere waskwaliteit en de productie van stoom.

Regenwater

Industriële wasserijen verbruiken vier tot tien liter vers water per kilogram wasgoed. Doorgaans is dat hoofdzakelijk grondwater, eventueel aangevuld met leidingwater. Met Hydro for Laundries kunnen wasserijen het benodigde vers water echter tot minder dan één liter per kilogram terugbrengen.

Dat vers water is dan hoofdzakelijk regenwater, eventueel met grondwater aangevuld. Leidingwater is met Hydro for Laundries in feite niet meer nodig.

Veride zuivert en hergebruikt minstens 80 procent van het afvalwater van elke wasbeurt. Hydro for Laundries bestaat uit twee compacte modules.

Het ene deel van het systeem haalt na een wasbeurt de organische vervuiling, zware metalen en microplastics uit het afvalwater. Het andere deel zorgt voor het verwijderen van de anorganische fractie en desinfecteert het gezuiverde water.

De installatie werkt ook als een warmtewisselaar, omdat het gezuiverde afvalwater doorheen de behandeling zijn temperatuur van ongeveer 40 graden behoudt.

Om één kubieke meter grondwater van 12 graden Celsius tot een temperatuur van 30 graden Celsius, noodzakelijk om te wassen, te verwarmen, betaalt een industriële wasserij momenteel ongeveer 1 euro. Een industriële wasserij verbruikt al snel 30.000 kubieke meter water per jaar. De rekening is snel gemaakt.

Besparing

“Met de nieuwe technologie kunnen wasserijen op hun waterfactuur een belangrijke besparing realiseren,” benadrukt Alain Bostoen, topman van Christeyns. “Bovendien kunnen ze ook het lozen van afvalwater beperken en kunnen ze hun ecologische voetafdruk verminderen.”

“Daarnaast verwerven ze een concurrentievoordeel tegenover wasserijen die wel op betalend grondwater en leidingwater beroep moeten doen. Dankzij de nieuwe technologie worden de professionele wasserij tot veertig keer milieu-efficiënter dan een wasbeurt thuis.”

“We schatten dat meer dan 80 procent van de industriële wasserijen geen afvalwater voor hergebruik zuiveren en nauwelijkf os niet op regenwater beroep doen”, benadrukt Ward De Wachter, topman van Veride.

Het bedrijf plaatste het systeem volgens hem al in een tiental Vlaamse wasserijen. De Wachter maakt ook melding van één levering in Nederland. De joint-venture, waarin beide partijen een belang van 50 procent hebben, moet een verdere groei op de Europese markt garanderen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20